آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، فدرر - کرایینوویچ

۱,۷۰۸

شبکه ورزش
۲ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۳:۰۴
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
۳۹۴
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
۳۱۹
مراسم اهدای جام تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
مراسم اهدای جام تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۲,۹۶۲
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
۳,۹۹۴
نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ / جوکوویچ - فدرر
نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ / جوکوویچ - فدرر
۲,۷۷۷
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰، نادال - دومنیک تیم
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰، نادال - دومنیک تیم
۲,۰۸۹
مسابقات نهایی تور جهانی ۲۰۲۰
مسابقات نهایی تور جهانی ۲۰۲۰
۸۹۰
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - رائونیک
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - رائونیک
۴,۳۰۵
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نادال - کاریوس
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نادال - کاریوس
۱,۸۳۴
نادال - دل بونیس، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
نادال - دل بونیس، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۹۸۹
مسابقات پایانی بزرگ - چین
مسابقات پایانی بزرگ - چین
۸۹۰
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
۱,۴۶۴
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
۹۳۰
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
۱,۰۵۳
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
۵۳۸
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
۶۵۱
تور جهانی جایزه بزرگ چین
تور جهانی جایزه بزرگ چین
۴۰۳
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز
۵۶۷
نادال - استفانوس ( دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ )
نادال - استفانوس ( دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ )
۶۳۸
نیمه نهایی تور جهانی ۲۰۱۹ اتریش
نیمه نهایی تور جهانی ۲۰۱۹ اتریش
۴۹۶
تور جهانی تنیس روی میز
تور جهانی تنیس روی میز
۵۶۲
تور جهانی الماس تی ۲ - سنگاپور
تور جهانی الماس تی ۲ - سنگاپور
۴۶۳
دیدار نهایی جام جهانی
دیدار نهایی جام جهانی
۷۶۸
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
۶۲۲
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
۵۹۵
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
۸۰۳
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۹۷۲
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۰۲۸
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
۷۲۹