اولین ماشین لپینگ ساخت ایران

۳۲۵

شبکه مستند
۲۷ دی ماه ۱۳۹۸
۱۶:۵۵
اولین پهپاد ساخت دانش‌آموزان ایرانی
اولین پهپاد ساخت دانش‌آموزان ایرانی
۶۳۷
ساخت اولین معلم هوشمند
ساخت اولین معلم هوشمند
۴۱۶
اولین داروی ام‌اس
اولین داروی ام‌اس
۲۲۹
اولین محصول سلول بنیادی کشور
اولین محصول سلول بنیادی کشور
۵۲۵
اولین داروی ام اس
اولین داروی ام اس
۲۵۷
اولین داروی ضد سرطان هوشمند جهان
اولین داروی ضد سرطان هوشمند جهان
۲۳۸
اولین مدال جهانی نوجوانان در جودو
اولین مدال جهانی نوجوانان در جودو
۲۰۰
اولین مدال آسیایی دوچرخه سواری زنان
اولین مدال آسیایی دوچرخه سواری زنان
۲۱۷
اولین تایر سبز
اولین تایر سبز
۳۷۱
اولین دوچرخه هیبریدی در ایران
اولین دوچرخه هیبریدی در ایران
۱,۰۴۱
نخستین عینک سنجش دید ساخت ایران
نخستین عینک سنجش دید ساخت ایران
۶۵۲
اولین پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی ایران
اولین پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی ایران
۹۳۳
اولین پانسمان بیوپلیمری در ایران
اولین پانسمان بیوپلیمری در ایران
۳۸۶
اولین آزمایشگاه فضایی برای مدارس
اولین آزمایشگاه فضایی برای مدارس
۳۳۲
اولین بالگرد شکاری ساخت ایران
اولین بالگرد شکاری ساخت ایران
۷۸۹
اولین سوزن بتنی در راه آهن
اولین سوزن بتنی در راه آهن
۶۱۴
اولین پروتز عصبی ایران
اولین پروتز عصبی ایران
۴۴۷
اولین ماشین لپینگ ساخت ایران
اولین ماشین لپینگ ساخت ایران
۷۳۳
اولین مجتمع ذوب آهن ساخت داخل
اولین مجتمع ذوب آهن ساخت داخل
۲۹۶
اولین یونیت هوشمند ساخت ایران
اولین یونیت هوشمند ساخت ایران
۴۵۵
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
۲۹۹
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
۵۸۸
اولین پروتز عصبی ایران
اولین پروتز عصبی ایران
۳۳۴
شتاب دهنده الکترون خطی پزشکی
شتاب دهنده الکترون خطی پزشکی
۳۴۴
اولین شیرهای هاول بانگر در کشور
اولین شیرهای هاول بانگر در کشور
۷۰۷
نیروگاه برق پراکنده
نیروگاه برق پراکنده
۲۶۸
نخستین ربات ناشنوایان
نخستین ربات ناشنوایان
۲۵۶
اولین اندام مصنوعی پنوماتیک
اولین اندام مصنوعی پنوماتیک
۲۰۵
اولین بالگرد ایرانی
اولین بالگرد ایرانی
۷۲۸