به مناسبت ۴۲ سالگی جنارو گتوزو

۱,۲۴۸

گلچین - ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
۱,۱۸۱
گلچین - ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
۱,۳۲۸
گلچین - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
۱,۰۱۳
گلچین - ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۶۲۳
گلچین - ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۴,۴۳۱
گلچین - ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۱,۷۴۷
گلچین - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۴,۷۸۲
گلچین - ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱,۷۱۳
گلچین - ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱,۳۰۷
گلچین - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱,۸۷۹
گلچین - ۹ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۹ فروردین ۱۳۹۹
۱,۸۲۸
گلچین - ۷ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۵۵۸
گلچین - ۶ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۶ فروردین ۱۳۹۹
۲,۵۲۲
گلچین - ۵ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۵ فروردین ۱۳۹۹
۲,۲۹۶
گلچین - ۴ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۴ فروردین ۱۳۹۹
۲,۵۱۵
گلچین - ۳ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۳ فروردین ۱۳۹۹
۳,۳۹۱
گلچین - ۲ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۲ فروردین ۱۳۹۹
۵,۴۲۹
گلچین - ۱ فروردین ۱۳۹۹
گلچین - ۱ فروردین ۱۳۹۹
۵,۳۸۵
تاریخچه‌ لایپزیش، باشگاه‌ آماده این روزهای آلمان
تاریخچه‌ لایپزیش، باشگاه‌ آماده این روزهای آلمان
۶,۳۹۶
رونالدینیو، از فوتبال تا زندان
رونالدینیو، از فوتبال تا زندان
۸,۲۸۸
گلچین فان در سال ۹۸
گلچین فان در سال ۹۸
۸,۴۵۹
دیگو آرماندو مارادونا، ستاره دو شهر
دیگو آرماندو مارادونا، ستاره دو شهر
۲,۹۳۳
اتفاقات مهم فوتبال جهان در سال ۹۸
اتفاقات مهم فوتبال جهان در سال ۹۸
۵,۸۶۰
فان - ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
فان - ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
۵,۲۱۹
تیر دروازه برتر این هفته لیگ‌های اروپا
تیر دروازه برتر این هفته لیگ‌های اروپا
۲,۷۴۰
مهارهای برتر این هفته لیگ‌های اروپا
مهارهای برتر این هفته لیگ‌های اروپا
۴,۴۴۶
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
۳,۰۰۷
خارج از دید - ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
خارج از دید - ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
۶,۳۸۳
گواردیولا و عادت تکراری قهرمانی
گواردیولا و عادت تکراری قهرمانی
۵,۳۰۷
پایان رویای جام طلایی برای لیورپول
پایان رویای جام طلایی برای لیورپول
۵,۶۰۳