۲۶ دی ۱۳۹۸

۱۳۳

شبکه ۵
۲۶ دی ماه ۱۳۹۸
۱۶:۱۰
شناخت و انتظارات مردم دورود لرستان از نمایندشان
شناخت و انتظارات مردم دورود لرستان از نمایندشان
۰
نگاهی به دوران حضور کیانپور در مجلس
نگاهی به دوران حضور کیانپور در مجلس
۰
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور
۰
زندگینامه مجید کیانپور
زندگینامه مجید کیانپور
۰
اقدامات لازم برای پیشرفت اقتصاد
اقدامات لازم برای پیشرفت اقتصاد
۰
مجید کیانپور
مجید کیانپور
۱۴۸
آقای علی مومن پور
آقای علی مومن پور
۱۲۶
شناخت و انتظارات مردم طرقبه مشهد از نمایندشان
شناخت و انتظارات مردم طرقبه مشهد از نمایندشان
۲۶
مروری بر دوران حضور دهقان در مجلس
مروری بر دوران حضور دهقان در مجلس
۲۲
وظایف ملی و عرفی نمایندگان مجلس
وظایف ملی و عرفی نمایندگان مجلس
۱۸
اصل ۸۶ قانون اساسی
اصل ۸۶ قانون اساسی
۱۸
زندگینامه محمد دهقان
زندگینامه محمد دهقان
۱۹
اقدامات محمد دهقان در مجلس
اقدامات محمد دهقان در مجلس
۱۶
محمد دهقان
محمد دهقان
۷۷
شناخت و خواسته‌های مردم دشتی بوشهر از نمایندشان
شناخت و خواسته‌های مردم دشتی بوشهر از نمایندشان
۴۲
نگاهی به دوران حضور شهریاری در مجلس
نگاهی به دوران حضور شهریاری در مجلس
۲۰
کتابخانه مجلس
کتابخانه مجلس
۱۳
زندگینامه سید کمال‌الدین شهریاری
زندگینامه سید کمال‌الدین شهریاری
۲۵
اقدامات شهریاری در زمان حضورش در مجلس
اقدامات شهریاری در زمان حضورش در مجلس
۱۷
سید کمال الدین شهریاری
سید کمال الدین شهریاری
۱۰۸
طرح مجلس برای بهبود اقتصاد
طرح مجلس برای بهبود اقتصاد
۷۵
انتظارات و شناخت مردم میاندوآب از نماینده شهرشان
انتظارات و شناخت مردم میاندوآب از نماینده شهرشان
۵۵
امر نظارت در مجلس چگونه است؟
امر نظارت در مجلس چگونه است؟
۴۵
نگاهی بر کارنامه محبی‌نیا در مجلس
نگاهی بر کارنامه محبی‌نیا در مجلس
۶۲
مجلس ایده‌آل چه نوع مجلسی است؟
مجلس ایده‌آل چه نوع مجلسی است؟
۳۵
معرفی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
معرفی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
۳۳
توقعات مردم از نمایندگان مجلس
توقعات مردم از نمایندگان مجلس
۴۰
زندگینامه جهانبخش محبی‌نیا
زندگینامه جهانبخش محبی‌نیا
۵۶
مجلس باید نظارت کند یا اجرا؟
مجلس باید نظارت کند یا اجرا؟
۳۶
جهانبخش محبی نیا
جهانبخش محبی نیا
۵۷