گل سوم موناکو به پاری سن ژرمن (اسلام السلیمانی)

۴,۶۴۸

گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۱,۵۸۷
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۶,۳۲۹
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۹,۸۴۹
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۲,۹۸۵
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۲,۶۲۰
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۱,۶۳۳
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۱,۷۷۴
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۵,۲۹۶
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۴,۳۴۷
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۳,۶۴۳
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۲,۵۸۸
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۴,۹۰۹
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۲,۹۷۵
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۵۱۷
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۲,۹۲۵
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۱,۸۳۳
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۶,۰۸۱
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۴,۷۰۰
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۴,۷۵۳
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۱۲۹
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۵,۹۹۵
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
۴,۲۷۱
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
۴,۴۵۲
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
۱,۵۹۴
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
۱,۱۵۴
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
۱,۹۰۴
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
۱,۵۰۷
گل اول براگا به پورتو (فرانسرگیو )
گل اول براگا به پورتو (فرانسرگیو )
۱,۴۰۰
گل چهارم پاری سن ژرمن به موناکو (دبل کیلیان ام باپه)
گل چهارم پاری سن ژرمن به موناکو (دبل کیلیان ام باپه)
۳,۸۶۲
گل موناکو به پاری سن ژرمن (تیمو باکایوکو)
گل موناکو به پاری سن ژرمن (تیمو باکایوکو)
۱,۸۲۷