حجت الاسلام والمسلمین حاتمیان

۳۷

شبکه کردستان
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۷:۰۴
ماموستا رستمی - امانم جمعه سنندج
ماموستا رستمی - امانم جمعه سنندج
۴
تفسیر سوره یوسف آیات ۴ الی ۶
تفسیر سوره یوسف آیات ۴ الی ۶
۱۹
سوره یوسف آیات ۳ و ۴
سوره یوسف آیات ۳ و ۴
۴۱
تفسیر سوره یوسف
تفسیر سوره یوسف
۲۵
تفسیر سوره یوسف آیات ۱ الی ۳
تفسیر سوره یوسف آیات ۱ الی ۳
۳۴
تفسیر سوره یوسف آیات ۱الی ۳
تفسیر سوره یوسف آیات ۱الی ۳
۲۴
تفسیر آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ سوره نحل
تفسیر آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ سوره نحل
۳۱
تفسیر سوره نحل آیات ۱۱۸ الی ۱۲۳
تفسیر سوره نحل آیات ۱۱۸ الی ۱۲۳
۳۸
تفسیر سوره نحل آیات ۱۱۵ الی ۱۱۹
تفسیر سوره نحل آیات ۱۱۵ الی ۱۱۹
۴۶
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی-۲۰ دی ۱۳۹۸
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی-۲۰ دی ۱۳۹۸
۶۵
تفسیر سوره نحل - ۲۰ دی ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۲۰ دی ۱۳۹۸
۳۷
تفسیر سوره نحل آیات ۱۱۱ الی ۱۱۳
تفسیر سوره نحل آیات ۱۱۱ الی ۱۱۳
۳۰
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
۱۶
تفسیر آیات ۱۱۰ و ۱۱۱
تفسیر آیات ۱۱۰ و ۱۱۱
۲۸
تفسیر آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱ سوره نحل
تفسیر آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱ سوره نحل
۳
تفسیر سوره نحل آیات ۱۰۶ و ۱۰۷
تفسیر سوره نحل آیات ۱۰۶ و ۱۰۷
۱۸
تفسیر سوره نحل آیت ۱۰۶ الی ۱۰۶
تفسیر سوره نحل آیت ۱۰۶ الی ۱۰۶
۲۱
حجت الاسلام والمسلمین شاهرودی-۱۴ دی ۱۳۹۸
حجت الاسلام والمسلمین شاهرودی-۱۴ دی ۱۳۹۸
۲۱
تفسیر آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶ سوره نحل
تفسیر آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶ سوره نحل
۱۱
تفسیر سوره مبارکه نحل - ۱۳ دی ۱۳۹۸
تفسیر سوره مبارکه نحل - ۱۳ دی ۱۳۹۸
۱۴۰
تفسیر سوره نحل آیات ۱۰۱ الی ۱۰۴
تفسیر سوره نحل آیات ۱۰۱ الی ۱۰۴
۵۶
تفسیر آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ سوره نحل
تفسیر آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ سوره نحل
۴۱
تفسیر سوره نحل آیات ۹۸ الی ۱۰۰
تفسیر سوره نحل آیات ۹۸ الی ۱۰۰
۳۰
تفسیر سوره نحل آیت ۹۸ تا ۱۰۰
تفسیر سوره نحل آیت ۹۸ تا ۱۰۰
۲۹
تفسیر آیات ۹۵  تا ۹۷ سوره نحل
تفسیر آیات ۹۵ تا ۹۷ سوره نحل
۲۵
تفسیر سوره نحل آیات ۹۴ و ۹۷
تفسیر سوره نحل آیات ۹۴ و ۹۷
۳۵
مقام معظم رهبری - اول فروردین ۱۳۹۸
مقام معظم رهبری - اول فروردین ۱۳۹۸
۴۶
تفسیر آیات ۹۲ تا ۹۴
تفسیر آیات ۹۲ تا ۹۴
۲۲
تفسیر سوره نحل آیات ۹۱ و ۹۲
تفسیر سوره نحل آیات ۹۱ و ۹۲
۴۱