گرامیداشت روز پژوهش و فناوری

۸۴

شبکه ۴
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۹:۴۷
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های رویان
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های رویان
۳۰
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه رویان
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه رویان
۵۸
افتتاحیه مرکز تجاری سازی نوآورانه رویان
افتتاحیه مرکز تجاری سازی نوآورانه رویان
۴۴
همایش علم و دین ، بررسی افکار و اندیشه های علامه جعفری
همایش علم و دین ، بررسی افکار و اندیشه های علامه جعفری
۶۷
مراسم نکوداشت پدر علم پزشکی
مراسم نکوداشت پدر علم پزشکی
۸۲
مراسم نکوداشت پدر علم مهندسی پزشکی ایران دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
مراسم نکوداشت پدر علم مهندسی پزشکی ایران دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
۱۰۸
هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه
هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه
۷۹
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
۱۱۲
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
۶۹
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت
۱۱۶
پژوهش و پژوهش اثربحش
پژوهش و پژوهش اثربحش
۹۵
چهاردهمین جشنواره کتاب سپاه پاسداران اهل قلم
چهاردهمین جشنواره کتاب سپاه پاسداران اهل قلم
۲۸
چهاردهمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
چهاردهمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
۴۶
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
۶۵
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
۴۸
روز فیزیک
روز فیزیک
۴۹
دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک
۱۰۶
هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
۴۴
پنجمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران
پنجمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران
۱۱۶
پنجمین کنفرانس بین المللی پل
پنجمین کنفرانس بین المللی پل
۴۶
نشست علمی مطالعات شناختی و محاسباتی رسانه
نشست علمی مطالعات شناختی و محاسباتی رسانه
۴۵
نشست علمی مطالعه شناختی و محاسباتی رسانه
نشست علمی مطالعه شناختی و محاسباتی رسانه
۱۴۳
نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی
نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی
۱۲۰
رونمایی از چهار محصول فناور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
رونمایی از چهار محصول فناور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸۵
بیستمین نمایشگاه ملی انجمن علم و اطلاعات دانش شناسی
بیستمین نمایشگاه ملی انجمن علم و اطلاعات دانش شناسی
۷۷
بیستمین همایش ملی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا
بیستمین همایش ملی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا
۱۰۲
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
۸۹
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
۸۸
پانزدهمین رویداد استارتاپی اسلامی قرآنی برکت
پانزدهمین رویداد استارتاپی اسلامی قرآنی برکت
۱۴۲