گل ازبکستان به ایران (کوبیلوف - پنالتی)

۱۴,۶۲۵

شبکه ۳
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۴:۲۴