تور جهانی پدل - اسپانیا

۳۲۹

شبکه ورزش
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۳:۵۳
فینال مسابقات تور جهانی اسپانیا ۲۰۱۹
فینال مسابقات تور جهانی اسپانیا ۲۰۱۹
۱۰۶
تور جهانی پدل  - اسپانیا
تور جهانی پدل - اسپانیا
۳۴۹
نیمه نهایی مسابقات آزاد آلکانته اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی مسابقات آزاد آلکانته اسپانیا ۲۰۱۹
۳۹۹
مسابقات جام غدیر پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات جام غدیر پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۲۲۷
دیدار نیمه نهایی پدل تور جهانی والنسیا اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نیمه نهایی پدل تور جهانی والنسیا اسپانیا ۲۰۱۹
۷۵۴
نیمه نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
نیمه نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
۱,۲۸۷
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد لوگرونو ۲۰۱۹
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد لوگرونو ۲۰۱۹
۶۴۰
دیدار فینال لوگرونو ۲۰۱۹
دیدار فینال لوگرونو ۲۰۱۹
۶۲۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۴۷۹
نیمه نهایی آزاد ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی آزاد ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۱۴۱
ديدار نيمه نهايی آزاد اسپانيا - ۲۰۱۹
ديدار نيمه نهايی آزاد اسپانيا - ۲۰۱۹
۸۷۰
دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹
۲,۶۱۶
مرحله نیمه نهایی رقابت های پدل آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله نیمه نهایی رقابت های پدل آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۰۴۷
یک چهارم نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
یک چهارم نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
۹۴۷
مرحله یک چهارم مسابقات تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم مسابقات تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۷۶۴
مرحله یک چهارم نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
۵۰۳
دیدار نهایی مسابقات جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۸۵۰
نیمه نهایی پدل قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی پدل قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۷۲۲
دیدار نهایی تور جهانی پدل
دیدار نهایی تور جهانی پدل
۵۹۱
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۶۲۴
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل- اسپانیا
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل- اسپانیا
۳۳۱
دیدار پایانی تور جهانی پدل- اسپانیا
دیدار پایانی تور جهانی پدل- اسپانیا
۸۱۰
دیدار نهایی رقابت های جهانی پدل_اسپانیا
دیدار نهایی رقابت های جهانی پدل_اسپانیا
۵۷۲
دیدار پایانی رقابت های پدل جایزه بزرگ
دیدار پایانی رقابت های پدل جایزه بزرگ
۸۶۶
مسابقات بین الملی پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات بین الملی پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۷۰۵
نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل_اسپانیا
نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل_اسپانیا
۴۲۶
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
۴۶۸
تور جهانی پدل - اسپانیا ۲۰۱۸
تور جهانی پدل - اسپانیا ۲۰۱۸
۶۱۲
دیدار نیمه نهایی رقابت های آزاد جهانی پدل اسپانیا - ۲۰۱۸
دیدار نیمه نهایی رقابت های آزاد جهانی پدل اسپانیا - ۲۰۱۸
۵۵۱