بازرسی و کنترل بهداشت رستوران ها

۳۲

شبکه سلامت
۱۴ دی ماه ۱۳۹۸
۲۲:۴۶
خدمات درمانی بیمارستان به بیماران قلبی
خدمات درمانی بیمارستان به بیماران قلبی
۱۷
دومین کنگره ملی خانواده
دومین کنگره ملی خانواده
۲۰
خدمات به بیماران دیالیزی
خدمات به بیماران دیالیزی
۳۶
نظارت بر بهداشت رستوران ها
نظارت بر بهداشت رستوران ها
۵۲
ارائه خدمات درمانی به بیمارستان استان گلستان
ارائه خدمات درمانی به بیمارستان استان گلستان
۶۴
خدمات مرکز بهداشت و درمان به روستائیان
خدمات مرکز بهداشت و درمان به روستائیان
۳۵
قدردانی از زحمات پرسنل اورژانس
قدردانی از زحمات پرسنل اورژانس
۱۴۷
اجرای طرح واکسیناسیون در استان خراسان شمالی
اجرای طرح واکسیناسیون در استان خراسان شمالی
۲۰
فعالیت اولین داروخانه رباتیک کشور
فعالیت اولین داروخانه رباتیک کشور
۵۷
ارائه خدمات درمانی گوارشی به کودکان
ارائه خدمات درمانی گوارشی به کودکان
۸۸
آشنایی با بیماری کبد چرب
آشنایی با بیماری کبد چرب
۱۹۱
آشنایی با دستگاه های شبیه سازی پرتو درمانی و تصویر برداری در علم پزشکی
آشنایی با دستگاه های شبیه سازی پرتو درمانی و تصویر برداری در علم پزشکی
۲۱
اهمیت پوشش مناسب در روز برفی
اهمیت پوشش مناسب در روز برفی
۱۲۵
نقش فضاهای شهری در سلامتی
نقش فضاهای شهری در سلامتی
۷۹
تجاری سازی ایده ها در مراکز رشد
تجاری سازی ایده ها در مراکز رشد
۷۱
لزوم تجهیز مراکز درمانی به همت خیرین
لزوم تجهیز مراکز درمانی به همت خیرین
۵۴
خدمت رسانی مراکز درمانی در جهت توسعه سلامت در کشور
خدمت رسانی مراکز درمانی در جهت توسعه سلامت در کشور
۶۱
ارائه خدمات دندانپزشکی
ارائه خدمات دندانپزشکی
۶۱
خودکفایی ایران در تولید پروبیوتیک
خودکفایی ایران در تولید پروبیوتیک
۷۶
اولین همایش فارماکو ژنومیک ایران
اولین همایش فارماکو ژنومیک ایران
۷۴
اقدامات درمانی برای کلینیک های تخصصی
اقدامات درمانی برای کلینیک های تخصصی
۸۰
نوزدهمین کنگره سالانه انجمن پوست ایران
نوزدهمین کنگره سالانه انجمن پوست ایران
۷۷
سمپوزیوم یک روزه نارسایی قلب
سمپوزیوم یک روزه نارسایی قلب
۲۱۹
اهدای عضو به بیماران
اهدای عضو به بیماران
۵۲
لزوم پوشیدن لباس مناسب
لزوم پوشیدن لباس مناسب
۷۳
اقدامات درمانی بخش جراحی بیمارستان
اقدامات درمانی بخش جراحی بیمارستان
۷۷
بازگشت نبض زندگی با اهدای عضو
بازگشت نبض زندگی با اهدای عضو
۱۸۵
ارتقا کیفی تولید محصولات غذایی و دارویی به همت شرکت های دانش بنیان
ارتقا کیفی تولید محصولات غذایی و دارویی به همت شرکت های دانش بنیان
۸۱
توسعه خدمات بهداشتی درمانی/ سنندج
توسعه خدمات بهداشتی درمانی/ سنندج
۹۳
ترویج فرهنگ اهدای عضو
ترویج فرهنگ اهدای عضو
۱۰۱