مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمان شهیدش-بخش ۲

۳,۵۷۹

شبکه ۱
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۱:۱۶
مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمان شهیدش-بخش ۱
مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمان شهیدش-بخش ۱
۱,۲۷۴
گلزار شهدای کرمان - ۱۸ دی ۱۳۹۸
گلزار شهدای کرمان - ۱۸ دی ۱۳۹۸
۷۱۵
۱۷ دی ۱۳۹۸-بخش ۲
۱۷ دی ۱۳۹۸-بخش ۲
۴,۵۲۶
تقدیم به روح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
تقدیم به روح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
۲,۴۲۳
۱۷ دی ۱۳۹۸-بخش ۱
۱۷ دی ۱۳۹۸-بخش ۱
۱,۰۴۲
بدرقه تاریخی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کرمان - بخش ۳
بدرقه تاریخی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کرمان - بخش ۳
۲,۲۵۶
بدرقه تاریخی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کرمان - بخش ۲
بدرقه تاریخی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کرمان - بخش ۲
۳,۶۱۸
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت  در شهر مقدس قم
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در شهر مقدس قم
۲,۲۷۸
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در شهر مقدس قم
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در شهر مقدس قم
۱,۵۶۶
مراسم تشییع پیکر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در شهر مقدس قم - بخش ۳
مراسم تشییع پیکر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در شهر مقدس قم - بخش ۳
۱,۴۳۶
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - شهر مقدس قم - بخش ۲
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - شهر مقدس قم - بخش ۲
۹۱۴
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در شهر مقدس قم - بخش ۱
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در شهر مقدس قم - بخش ۱
۷۵۰
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
۲,۰۹۸
شهادت بزرگ
شهادت بزرگ
۸۷۱
به سرخی یک بیرق
به سرخی یک بیرق
۱,۷۹۲
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت -  بخش ۶
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - بخش ۶
۹۴۹
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - بخش ۵
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - بخش ۵
۹۶۳
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - بخش ۴
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - بخش ۴
۱,۶۱۰
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت-بخش ۳
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت-بخش ۳
۴,۱۷۳
اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد سلیمانی توسط رهبر انقلاب
اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد سلیمانی توسط رهبر انقلاب
۲۵,۴۹۱
مداحی حاج آقا آتشکار در مراسم تشییع
مداحی حاج آقا آتشکار در مراسم تشییع
۴,۳۰۲
سخنرانی دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع تهران
سخنرانی دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع تهران
۱۳,۳۸۷
مداحی حاج صادق آهنگران در بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش
مداحی حاج صادق آهنگران در بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش
۶,۶۲۸
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت-بخش ۱
بدرقه تاریخی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت-بخش ۱
۲,۲۲۵
۱۶ دی ۱۳۹۸-بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۸-بخش ۱
۲,۰۴۷
حضور شهید سردار سلیمانی در مشهد مقدس
حضور شهید سردار سلیمانی در مشهد مقدس
۳,۴۵۸
شهید زنده
شهید زنده
۲,۶۵۶
مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مشهد مقدس - بخش ۳
مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مشهد مقدس - بخش ۳
۹۵۲
مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مشهد مقدس - بخش ۲
مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مشهد مقدس - بخش ۲
۱,۰۲۹