سید احمد

۲۷

شبکه آموزش
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۱:۰۹
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش ششم
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش ششم
۵۲
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش پنجم
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش پنجم
۴۰
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش چهارم
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش چهارم
۶۷
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش سوم
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش سوم
۴۲
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش دوم
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش دوم
۴۱
خسته نباشید - قسمت ۲
خسته نباشید - قسمت ۲
۲۹
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش اول
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه - بخش اول
۲۵
مستند ۷ - طعم های خوش جهان
مستند ۷ - طعم های خوش جهان
۳۲
خسته نباشید
خسته نباشید
۳۷
هواپیمای اوکراینی
هواپیمای اوکراینی
۳۴
چورک
چورک
۳۱
کارخانه محصولات خانگی
کارخانه محصولات خانگی
۸۶
خاویار قم
خاویار قم
۵۷
میراث
میراث
۱۷
شرفه - ۱۸ دی ۱۳۹۸
شرفه - ۱۸ دی ۱۳۹۸
۶۱
سرزمین مهارت
سرزمین مهارت
۶۲
شهید ابومهدی المهندس
شهید ابومهدی المهندس
۹۰
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب
۶۳
روایتی از شهید حاج قاسم سلیمانی - فتح خرمشهر
روایتی از شهید حاج قاسم سلیمانی - فتح خرمشهر
۱۵۰
شهید حاج قاسم سلیمانی و مبارزه با داعش
شهید حاج قاسم سلیمانی و مبارزه با داعش
۱۶۹
صحبت های کوتاه شهید حاج قاسم سلیمانی
صحبت های کوتاه شهید حاج قاسم سلیمانی
۲۹۳
پرنده بزرگ - ۱۲ دی ۱۳۹۸
پرنده بزرگ - ۱۲ دی ۱۳۹۸
۴۶
آشپزی های خبره در ایکاروس
آشپزی های خبره در ایکاروس
۶۱
مسابقات جهانی مهارت
مسابقات جهانی مهارت
۳۶
قهرمان تولید
قهرمان تولید
۸۱
ورکواز
ورکواز
۳۳۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۲
هنر ایرانی یک مهارت
هنر ایرانی یک مهارت
۳۰
یلدای آسمان
یلدای آسمان
۱۲۱