فلنزبورگ - آر ان لون

۳۴۶

شبکه ورزش
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۰۱:۳۳
فلنزبورگ - لودوید شافن
فلنزبورگ - لودوید شافن
۲۰۸
لیگ باشگاه های آلمان
لیگ باشگاه های آلمان
۳۰۸
کیل - لایپزیگ
کیل - لایپزیگ
۲۴۲
کیل_راینارکا
کیل_راینارکا
۵۳۹
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
۷۲۲
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۳۷۵
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۵۰۶
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۳۴۳
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
۵۰۱
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۳۵۸
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
۴۵۶
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۵۰۷
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
۵۷۵
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۳۵۴
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۵۷۳
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۶۳۳
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
۴۸۷
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
۳۸۵
کیل - فلنزبورگ
کیل - فلنزبورگ
۶۳۵
فلنزبورگ - اشتوتگارت
فلنزبورگ - اشتوتگارت
۳۹۸
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۳۵۲
کیل - فوچزبرلین
کیل - فوچزبرلین
۳۱۸
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۷۵
ماگدبورگ - رینیکار
ماگدبورگ - رینیکار
۲۶۲
ملسونگن - فلنزبورگ
ملسونگن - فلنزبورگ
۲۳۶
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
۳۳۸
۲۰۱۶ /  ماگدبورگ - برلین
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - برلین
۳۹۷
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۱۶
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
۳۱۷