مداحی حاج محمود کریمی -۱۹ دی ۱۳۹۸

۲۹۹

شبکه ۵
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۰۱:۲۸
بیوگرافی شهید قاسم سلیمانی
بیوگرافی شهید قاسم سلیمانی
۳۸۳
تصاویری از مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - سوریه
تصاویری از مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - سوریه
۱۳۰
مستند حقیقت
مستند حقیقت
۴۳۱
از تبار خمینی
از تبار خمینی
۳۲۰
گوشمالی سخت
گوشمالی سخت
۲۵۳
ابو ضرغام
ابو ضرغام
۲۳۶
سلیمان بیگ
سلیمان بیگ
۴۱۷
از تبار خمینی - شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
از تبار خمینی - شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
۳۵۱
۱۷ دی ۱۳۹۸-بخش ۱
۱۷ دی ۱۳۹۸-بخش ۱
۸۹۳
وداع با سپهبد شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان - بخش ۴
وداع با سپهبد شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان - بخش ۴
۸۱۲
مداحی حاج منصور ارضی
مداحی حاج منصور ارضی
۵۹۱
حاج محمود کریمی -۱۷ دی ۱۳۹۸
حاج محمود کریمی -۱۷ دی ۱۳۹۸
۷۷۸
وداع با شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان - بخش ۳
وداع با شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان - بخش ۳
۴۲۵
وداع با شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان - بخش ۲
وداع با شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان - بخش ۲
۷۳۹
وداع با شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان
وداع با شهید قاسم سلیمانی و یارانش - کرمان
۳۰۱
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در شهر مقدس قم
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در شهر مقدس قم
۵۵۲
وداع با شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - ۱۶ دی ۱۳۹۸ - بخش ۶
وداع با شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - ۱۶ دی ۱۳۹۸ - بخش ۶
۶۹۴
تقدیم به شهید حاج قاسم عزیز - نامه ای خطاب به شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
تقدیم به شهید حاج قاسم عزیز - نامه ای خطاب به شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
۱,۱۷۴
ارتباط با حرم حضرت زینب (س) - دمشق
ارتباط با حرم حضرت زینب (س) - دمشق
۶۹۰
وداع با شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - بخش ۵
وداع با شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش - بخش ۵
۲۰۱
حضور حماسی مردم تهران در وداع با شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش - ۱۶ دی ۱۳۹۸
حضور حماسی مردم تهران در وداع با شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش - ۱۶ دی ۱۳۹۸
۳۷۱
بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش-بخش ۳
بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش-بخش ۳
۴۰۷
وداع با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش
وداع با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش
۱,۴۰۵
مداحی حاج  میثم مطیعی در مراسم تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مداحی حاج میثم مطیعی در مراسم تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
۱,۳۶۰
سخنرانی دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع تهران
سخنرانی دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع تهران
۳,۵۹۸
مداحی حاج صادق آهنگران در بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش
مداحی حاج صادق آهنگران در بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش
۱,۱۱۷
بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش-بخش ۲
بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش-بخش ۲
۱۵۲
بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش-بخش ۱
بدرقه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش-بخش ۱
۴۴۱
شهید زنده
شهید زنده
۱,۰۵۶