گل سنت اتین به پاری سن ژرمن (یوهان کابایه)

۸,۸۴۷

گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
۲,۶۳۰
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
۲,۷۴۷
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
۲,۶۲۷
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
۲,۹۱۵
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
۷,۴۰۱
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
۷,۹۰۲
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۱۲,۸۷۱
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۷,۲۵۷
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۷,۲۰۸
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۲۰,۱۵۳
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۱۰,۳۴۱
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۵,۶۸۳
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۴,۱۸۴
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۳,۶۳۶
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۲,۱۶۴
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۲,۲۵۵
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۶,۶۷۸
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۵,۰۴۵
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۴,۵۵۹
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۳,۲۳۰
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۴۸۵
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۴۴۶
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۹۵۶
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۴۰۰
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۲,۰۶۰
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۱۰,۹۸۷
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۸,۶۸۳
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۸,۸۸۰
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۱۳,۸۰۲
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۱۱,۵۵۳