گل سوم پاری سن ژرمن به سنت اتین ( مولین - گل به خودی )

۳,۷۶۳

گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۶,۳۰۷
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۳,۴۷۰
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۳,۵۵۴
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۴,۲۲۲
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۷,۵۲۹
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۱,۴۹۳
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۳,۳۴۰
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۲,۹۲۸
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۱,۸۰۱
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۱,۹۳۳
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۵,۷۲۹
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۴,۵۳۲
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۳,۹۱۶
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۲,۷۶۳
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۰۵۷
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۰۹۰
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۶۱۹
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۰۳۲
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۱,۹۰۲
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۶,۴۱۲
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۴,۸۳۱
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۴,۸۸۰
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۲۳۳
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۶,۱۵۹
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
۴,۴۱۵
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
۴,۵۲۴
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
۱,۶۲۵
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
۱,۱۹۶
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
۱,۹۸۴
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
۱,۵۸۷