گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )

۲,۰۱۵

شبکه ۳
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
۲۳:۵۷
گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
۹,۳۸۱
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
۶,۹۳۵
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
۶,۷۸۹
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
۹,۸۵۵
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
۷,۸۲۴
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
۵,۵۱۶
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
۵,۲۹۶
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
۴,۹۳۰
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
۱۹,۵۷۴
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
۱۹,۴۰۱
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
۱۵,۸۹۹
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
۱۳,۱۸۶
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
۶,۲۸۳
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
۷,۰۷۸
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
۶,۵۶۳
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
۵,۵۹۵
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
۴,۵۸۲
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
۴,۰۹۷
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
۲,۵۴۶
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
۲,۳۰۶
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
۲,۲۶۱
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
۳,۰۲۹
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
۳,۸۶۳
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
۴,۶۷۰
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
۹,۳۴۲
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
۵,۵۹۷
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
۲,۹۵۰
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
۸,۱۴۹
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
۵,۰۰۱