گل اول پاری سن ژرمن به سنت اتین ( مائورو ایکاردی )

۴,۶۱۲

گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۶,۶۴۸
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۳,۶۸۳
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۳,۷۵۲
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۴,۴۳۰
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۷,۶۴۸
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۱,۶۵۱
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۳,۳۷۲
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۲,۹۵۹
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۱,۸۱۹
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۱,۹۵۲
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۵,۷۷۰
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۴,۵۶۲
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۳,۹۵۷
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۲,۷۸۷
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۰۷۶
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۱۲۰
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۶۴۲
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۰۵۲
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۱,۹۲۴
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۶,۴۵۱
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۴,۸۵۴
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۴,۹۰۱
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۲۴۶
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۶,۱۸۶
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
۴,۴۴۲
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
۴,۵۴۱
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
۱,۶۳۰
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
۱,۲۰۳
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
۱,۹۹۴
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
۱,۶۰۳