سردار دلها قهرمان ملی دانش آموزان ایرانی

۸۶

شبکه آموزش
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
۲۱:۴۲
کمبود مراکز آموزشی در منطقه ۲۲ تهران
کمبود مراکز آموزشی در منطقه ۲۲ تهران
۱۷
زبان فارسی به عنوان هویت ملی
زبان فارسی به عنوان هویت ملی
۱۰
همایش بزرگ نسل آفتاب
همایش بزرگ نسل آفتاب
۷۲
همایش استانی محیط زیست
همایش استانی محیط زیست
۳۱
مدرسه برکت حدیث - سرپل ذهاب
مدرسه برکت حدیث - سرپل ذهاب
۵۰
نشست آسیب شناسی زبان فارسی در فضای مجازی
نشست آسیب شناسی زبان فارسی در فضای مجازی
۳۲
همدلی دانش آموزان با مردم سیل زده استان سیستان
همدلی دانش آموزان با مردم سیل زده استان سیستان
۱۱۴
حال و هوای شهروندان در روزهای برفی
حال و هوای شهروندان در روزهای برفی
۴۳
آیین راه اندازی رادیو انقلاب
آیین راه اندازی رادیو انقلاب
۵۳
مراسم یادبود فارغ التحصیلان در سانحه هوایی
مراسم یادبود فارغ التحصیلان در سانحه هوایی
۱۷۶
توانمندی های شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
توانمندی های شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۴۴
امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه ها
امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه ها
۵۳
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
۷۹
اخلاق در کسب و کار
اخلاق در کسب و کار
۵۱
مدرسه اساسی ترین فضای تربیتی برای دانش آموزان
مدرسه اساسی ترین فضای تربیتی برای دانش آموزان
۵۹
برگزاری نشست خبری جایزه فیروزه
برگزاری نشست خبری جایزه فیروزه
۹۱
مهارت های لازم برای زندگی سالمندی
مهارت های لازم برای زندگی سالمندی
۲۱۵
مراسم یادبود شهید قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هوایی
مراسم یادبود شهید قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هوایی
۱۰۴
کاربردی نبودن مقاله های دانشجویی
کاربردی نبودن مقاله های دانشجویی
۱۷۰
رواج کتاب درسی
رواج کتاب درسی
۱۰۳
همایش از دانشکده های مختلف
همایش از دانشکده های مختلف
۱۰۴
اهمیت مشاوره تحصیلی در انتخاب رشته دانش آموزان
اهمیت مشاوره تحصیلی در انتخاب رشته دانش آموزان
۹۵
اهميت يادگيري مهارت هاي مورد نياز در شرايط بحدان هاي طبيعي
اهميت يادگيري مهارت هاي مورد نياز در شرايط بحدان هاي طبيعي
۱۱۷
آموزشگاه نصر سر پل ذهاب
آموزشگاه نصر سر پل ذهاب
۶۳
اختتامیه پویش برتر عکس زائرین اربعین حسینی
اختتامیه پویش برتر عکس زائرین اربعین حسینی
۷۶
تنظیم کردن وقت برای مطالعه
تنظیم کردن وقت برای مطالعه
۶۶
محور های مهم  کنفرانس
محور های مهم کنفرانس
۳۴
مدرسه برکت هفده شهریور نظام آباد جهرم
مدرسه برکت هفده شهریور نظام آباد جهرم
۸۴
مهارت رانندگی زیربنای احترام به حقوق شهروندی
مهارت رانندگی زیربنای احترام به حقوق شهروندی
۱۱۴
مدرسه برکت شهید کرامت الله موسوی
مدرسه برکت شهید کرامت الله موسوی
۷۷