عبدالله آذری - جواهرساز

۵

شبکه آموزش
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
۱۳:۱۴
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
۳
علی شیرازی-خوشنویس
علی شیرازی-خوشنویس
۱۲
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
۲۲
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
۱۶
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
۳۷
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
۳۶
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
۱۷
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
۲۷
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
۴۴
عارف بلالی - دانشجو
عارف بلالی - دانشجو
۱۱
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
۱۴
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۲۷
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۵۲
علیرضا صالحیان
علیرضا صالحیان
۱۱
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۵۷
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
۳۶
هادی حسینی مقدم-معلم
هادی حسینی مقدم-معلم
۴۸
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۳۲
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۴۹
عبدالله آذری-جواهر ساز
عبدالله آذری-جواهر ساز
۴۹
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۷۷
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۶۳
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
۷۶
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
۶۷
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۱۲۹
عارف بلالی-دانشجو
عارف بلالی-دانشجو
۱۱۸
امیر عبدالعالی-رزمنده
امیر عبدالعالی-رزمنده
۹۷
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۸۷
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
۱۵۶