گوشه ای از صحبت های امیر پوردستان در برنامه فرمول یک

۴۴۱

شبکه ۱
۱۷ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۱۶