کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور

۸۶

شبکه آموزش
۱۷ دی ماه ۱۳۹۸
۰۸:۰۱
بهزاد واحد-قطعه ساز
بهزاد واحد-قطعه ساز
۲۵
محمد رضا حسین پور-دانشجو
محمد رضا حسین پور-دانشجو
۱۸
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
۲۵۵
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۳۸
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
۴۵
پروفسور حسین باهر
پروفسور حسین باهر
۵۲
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۳۸
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
۴۴
علی شیرازی-خوشنویس
علی شیرازی-خوشنویس
۳۵
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
۶۱
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
۷۱
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
۶۰
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
۵۶
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
۳۱
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
۵۱
عبدالله آذری - جواهرساز
عبدالله آذری - جواهرساز
۱۷
عارف بلالی - دانشجو
عارف بلالی - دانشجو
۲۸
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
۲۷
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۴۰
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۱۲۶
علیرضا صالحیان
علیرضا صالحیان
۴۴
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۱۰۵
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
۵۲
هادی حسینی مقدم-معلم
هادی حسینی مقدم-معلم
۷۶
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۵۴
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۷۰
عبدالله آذری-جواهر ساز
عبدالله آذری-جواهر ساز
۷۱
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۹۳
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۹۲