گل اورتون به منچستر سیتی ( ریچارلیسون )

۶,۶۸۳

گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۵,۳۴۲
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۲,۹۵۲
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۳,۰۷۰
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۳,۷۸۹
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۷,۳۴۵
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۱,۲۰۸
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۳,۲۹۳
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۲,۸۸۰
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۱,۷۷۶
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۱,۹۰۱
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۵,۶۶۳
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۴,۵۰۱
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۳,۸۶۱
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۲,۷۲۹
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۰۳۱
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۰۷۱
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۶۰۱
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۰۱۰
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۱,۸۹۰
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۶,۳۴۳
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۴,۸۰۰
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۴,۸۵۶
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۲۰۷
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۶,۱۲۴
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
۴,۳۸۲
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
۴,۵۰۵
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
۱,۶۲۰
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
۱,۱۸۸
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
۱,۹۶۳
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
۱,۵۶۸