گل دوم منچستر سیتی به اورتون ( دبل ژسوس )

۴,۴۱۴

گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
۲,۶۸۱
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
۲,۷۸۱
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
۲,۶۵۰
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
۲,۹۳۵
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
۷,۴۵۳
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
۷,۹۴۷
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۱۲,۸۸۰
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۷,۲۶۷
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۷,۲۱۲
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۲۰,۱۷۶
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۱۰,۳۴۹
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۵,۷۰۲
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۴,۱۸۶
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۳,۶۴۱
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۲,۱۶۵
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۲,۲۵۶
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۶,۶۸۲
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۵,۰۴۷
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۴,۵۶۱
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۳,۲۳۲
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۴۸۸
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۴۴۷
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۹۵۷
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۴۰۳
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۲,۰۶۱
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۱۰,۹۹۵
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۸,۶۸۸
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۸,۸۸۷
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۱۳,۸۰۶
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۱۱,۵۵۷