گل برایتون به چلسی ( علیرضا جهانبخش )

۳۸,۷۱۱

گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
۲,۳۹۷
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
۲,۵۵۸
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
۲,۴۷۵
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
۲,۷۷۴
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
۷,۱۶۷
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
۷,۷۰۳
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۱۲,۶۲۹
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۷,۱۲۳
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۷,۰۶۹
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۲۰,۷۲۹
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۱۰,۸۰۱
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۶,۲۲۹
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۴,۲۷۳
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۳,۷۱۳
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۲,۲۳۲
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۲,۲۹۷
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۶,۷۸۰
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۵,۰۹۷
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۴,۶۲۷
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۳,۲۸۴
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۵۱۲
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۴۶۹
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۹۷۵
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۴۲۵
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۲,۰۷۳
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۷,۱۹۸
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۵,۱۴۴
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۵,۱۵۵
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۴۶۰
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۶,۵۰۶