تصاویر ضبط شده دوربین اتش نشانی

۴۳۷

شبکه خراسان رضوی
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۶:۱۷