اولین پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی ایران

۵۳۵

شبکه مستند
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۴:۵۳