دور پنجم انتخابی جام جهانی کالسکه رانی سوییس ۲۰۱۹

۶۳۵

شبکه ورزش
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۰۴
پرش با اسب صحرایی
پرش با اسب صحرایی
۷۴
مسابقات پرش با اسب جایزه یزرگ ژنو - سوییس
مسابقات پرش با اسب جایزه یزرگ ژنو - سوییس
۱۴۳
کالسکه رانی جام جهانی انگلیس
کالسکه رانی جام جهانی انگلیس
۹۰۲
مسابقات بین المللی پرش با اسب سوییس
مسابقات بین المللی پرش با اسب سوییس
۲۸۳
پرش با اسب جایزه بزرگ انگلیس - ۲۰۱۹
پرش با اسب جایزه بزرگ انگلیس - ۲۰۱۹
۳۲۶
مسابقات بین المللی پرش با اسب سوییس ۲۰۱۹
مسابقات بین المللی پرش با اسب سوییس ۲۰۱۹
۷۱۹
سوارکاری جایزه بزرگ فرانسه
سوارکاری جایزه بزرگ فرانسه
۵۳۵
مسابقات پرش با اسب جايزه بزرگ فرانسه
مسابقات پرش با اسب جايزه بزرگ فرانسه
۲۴۱
مستند سوارکاری
مستند سوارکاری
۴۶۳
مسابقات انتخابی کالسکه سوئیس
مسابقات انتخابی کالسکه سوئیس
۸۹۱
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹
۳۸۶
مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ فرانسه - ۲۰۱۹
مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ فرانسه - ۲۰۱۹
۴۷۲
پرش با اسب انتخابی جام جهانی لیگ غرب اروپا فنلاند ۲۰۱۹
پرش با اسب انتخابی جام جهانی لیگ غرب اروپا فنلاند ۲۰۱۹
۴۵۹
انتخابی جام جهانی ايتاليا - ۲۰۱۹
انتخابی جام جهانی ايتاليا - ۲۰۱۹
۳۵۹
سوارکاری جایزه بزرگ فرانسه ۲۰۱۹
سوارکاری جایزه بزرگ فرانسه ۲۰۱۹
۸۴۹
پرش با اسب جایزه بزرگ
پرش با اسب جایزه بزرگ
۱,۰۳۱
کالسکه رانی انتخابی جام جهانی فرانسه ۲۰۱۹
کالسکه رانی انتخابی جام جهانی فرانسه ۲۰۱۹
۴۱۷
جام جهانی پرش با اسب فرانسه ۲۰۱۹
جام جهانی پرش با اسب فرانسه ۲۰۱۹
۷۴۶
هفته نهم مسابقات اسب سواری - آق قلا
هفته نهم مسابقات اسب سواری - آق قلا
۹۲۸
پرش با اسب قهرمانی اروپا - ۲۰۱۹
پرش با اسب قهرمانی اروپا - ۲۰۱۹
۶۹۰
پرش با اسب
پرش با اسب
۲۹۹
پرش با اسب جام ملل ۲۰۱۹ - اسپانیا
پرش با اسب جام ملل ۲۰۱۹ - اسپانیا
۱,۴۵۱
پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۱۹
پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۱۹
۸۶۹
پرش با اسب
پرش با اسب
۴۴۸
پرش با اسب جام بزرگ البرز
پرش با اسب جام بزرگ البرز
۷۷۳
پرش با اسب قهرمانی اروپا آلمان ۲۰۱۹
پرش با اسب قهرمانی اروپا آلمان ۲۰۱۹
۷۲۰