روز فیزیک

۵۳

شبکه ۴
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۲:۳۸
مراسم نکوداشت پدر علم مهندسی ایران دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
مراسم نکوداشت پدر علم مهندسی ایران دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
۱۶۲
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های رویان
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های رویان
۸۱
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه رویان
افتتاحیه مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه رویان
۱۲۵
افتتاحیه مرکز تجاری سازی نوآورانه رویان
افتتاحیه مرکز تجاری سازی نوآورانه رویان
۱۰۰
همایش علم و دین ، بررسی افکار و اندیشه های علامه جعفری
همایش علم و دین ، بررسی افکار و اندیشه های علامه جعفری
۱۰۲
مراسم نکوداشت پدر علم پزشکی
مراسم نکوداشت پدر علم پزشکی
۱۰۸
مراسم نکوداشت پدر علم مهندسی پزشکی ایران دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
مراسم نکوداشت پدر علم مهندسی پزشکی ایران دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
۱۲۶
هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه
هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه
۸۶
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
۱۲۱
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
۷۶
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت
۱۲۳
پژوهش و پژوهش اثربحش
پژوهش و پژوهش اثربحش
۹۶
گرامیداشت روز پژوهش و فناوری
گرامیداشت روز پژوهش و فناوری
۹۳
چهاردهمین جشنواره کتاب سپاه پاسداران اهل قلم
چهاردهمین جشنواره کتاب سپاه پاسداران اهل قلم
۳۱
چهاردهمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
چهاردهمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
۴۹
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
۶۵
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
۴۸
دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک
۱۰۷
هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
۴۷
پنجمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران
پنجمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران
۱۲۳
پنجمین کنفرانس بین المللی پل
پنجمین کنفرانس بین المللی پل
۴۷
نشست علمی مطالعات شناختی و محاسباتی رسانه
نشست علمی مطالعات شناختی و محاسباتی رسانه
۴۶
نشست علمی مطالعه شناختی و محاسباتی رسانه
نشست علمی مطالعه شناختی و محاسباتی رسانه
۱۴۴
نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی
نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی
۱۶۲
رونمایی از چهار محصول فناور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
رونمایی از چهار محصول فناور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۱
بیستمین نمایشگاه ملی انجمن علم و اطلاعات دانش شناسی
بیستمین نمایشگاه ملی انجمن علم و اطلاعات دانش شناسی
۹۰
بیستمین همایش ملی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا
بیستمین همایش ملی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا
۱۱۶
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
۹۶
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
هفدهمین جشنواره کتاب رشد
۹۱