هنر مدرن - ۱۱ دی ۱۳۹۸

۵۰

شبکه ۴
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۰:۵۶
نقاشی باغ مدرن -۵ بهمن ۱۳۹۸
نقاشی باغ مدرن -۵ بهمن ۱۳۹۸
۱۵
نقاشی باغ مدرن
نقاشی باغ مدرن
۷۳
نقاشی باغ مدرن - ۲۷ دی ۱۳۹۸
نقاشی باغ مدرن - ۲۷ دی ۱۳۹۸
۱۰۱
با هم فیلم بسازیم
با هم فیلم بسازیم
۱۲۰
شب شعر و رجز ضد آمریکا انتقام سخت - احمد بابایی
شب شعر و رجز ضد آمریکا انتقام سخت - احمد بابایی
۱۶۳
دستانه - نقش برجسته سفال - ۱۱ دی ۱۳۹۸
دستانه - نقش برجسته سفال - ۱۱ دی ۱۳۹۸
۸۶
پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی - تهران
پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی - تهران
۶۶
پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی
پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی
۱۴۸
پنجمین جشنواره اسباب بازی
پنجمین جشنواره اسباب بازی
۷۶
چه زیباست پارسی - ۵ دی ۱۳۹۸
چه زیباست پارسی - ۵ دی ۱۳۹۸
۶۰
متولد آذر
متولد آذر
۴۵
نقش فردوس - ۱ دی ۱۳۹۸
نقش فردوس - ۱ دی ۱۳۹۸
۸۹
سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت
سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت
۱۵۹
جشنواره سینما حقیقت - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
جشنواره سینما حقیقت - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۱۹۵
چهاردهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد - قزوین
چهاردهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد - قزوین
۹۵
چه زیباست پارسی - ۶ آذر ۱۳۹۸
چه زیباست پارسی - ۶ آذر ۱۳۹۸
۱۸۶
آ.ب.رنگ
آ.ب.رنگ
۱۳۱
حال خوش خواندن - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
حال خوش خواندن - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۵۹۴
نکوداشت هفته کتاب - بخش ۲ - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
نکوداشت هفته کتاب - بخش ۲ - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
۲۸۴
نکوداشت هفته کتاب - بخش ۱ - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
نکوداشت هفته کتاب - بخش ۱ - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
۲۹۰
کوک دل - ۲۲ آبان ۱۳۹۸
کوک دل - ۲۲ آبان ۱۳۹۸
۵۸
گزیده مراسم سومین جایزه علمی مصطفی
گزیده مراسم سومین جایزه علمی مصطفی
۱۳۱
کوک دل - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
کوک دل - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۱۳۵
مهر دانه - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
مهر دانه - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۳۹
گنجی از بیرجند
گنجی از بیرجند
۳۵۴
معرفت هنر - ۷ آبان ۱۳۹۸
معرفت هنر - ۷ آبان ۱۳۹۸
۸۵
اشکذر به روایت تصویر
اشکذر به روایت تصویر
۱۱۲
نمایشگاه شکار کرکس ها
نمایشگاه شکار کرکس ها
۲۴۹
شهریار
شهریار
۳۴۴