جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹

۱۷۶

شبکه ورزش
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۰۶:۲۶
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
۴۸۰
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
۱۶۹
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
۵۲۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۳۵۷
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
۱۲۹
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
۳۸۷
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۰۷
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
۳۲۳
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
۳۱۵
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۷۰
جام جهانی اسکیت روی یخ
جام جهانی اسکیت روی یخ
۲۸۶
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
۱۸۶
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
۱۹۹
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
۲۱۰
مسابقات بین المللی اسکیت
مسابقات بین المللی اسکیت
۴۹۶
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
۳۰۶
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
۹۴۷
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۵۴۸
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
۲۹۸
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
۵۷۸
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۲۶۵
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
۵۵۸
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
۶۹۳
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۷۴۵
مرحله پايانی مسابقات قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
مرحله پايانی مسابقات قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
۱,۷۳۴
مسابقات جهانی رولر اسکيت ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات جهانی رولر اسکيت ژاپن ۲۰۱۹
۹۴۲
مسابقات اسکیت بورد شانگهای چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد شانگهای چین ۲۰۱۹
۶۰۰
مسابقات جهانی اسکیت بورد چین ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکیت بورد چین ۲۰۱۹
۵۲۸
رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹
رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹
۸۰۱