۸ دی ۱۳۹۸

۹۳۷

شبکه ۱
۸ دی ماه ۱۳۹۸
۱۹:۵۷
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش پنجم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش پنجم
۷۵۳
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش چهارم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش چهارم
۴۸۱
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش سوم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش سوم
۲۶۸
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش دوم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش دوم
۱۷۵
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش اول
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش اول
۱۶۱
گفتگو پیرامون بورس با دکتر عامری مقدم بخش دوم
گفتگو پیرامون بورس با دکتر عامری مقدم بخش دوم
۶۵۹
گفتگو پیرامون بورس با دکتر عامری مقدم بخش اول
گفتگو پیرامون بورس با دکتر عامری مقدم بخش اول
۵۰۱
۲۴ تیر ۱۳۹۹
۲۴ تیر ۱۳۹۹
۲۰۷
گفتگو با کارشناس اقتصاد
گفتگو با کارشناس اقتصاد
۸۷۰
مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در ایران
مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در ایران
۶۶۸
گفتگو با هادی سلیمی زاده در مورد زنجیره تامین
گفتگو با هادی سلیمی زاده در مورد زنجیره تامین
۵۷۲
تورم - زنجیره تولید محصولات کشاورزی
تورم - زنجیره تولید محصولات کشاورزی
۲۶۳
تعریف تحلیل بنیادین
تعریف تحلیل بنیادین
۶۸۱
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال چیست؟
۴۸۸
انواع تحلیل در بازار سرمایه
انواع تحلیل در بازار سرمایه
۶۱۵
تحلیل بازار سرمایه
تحلیل بازار سرمایه
۶۲۹
۱۷ تیر ۱۳۹۹
۱۷ تیر ۱۳۹۹
۱,۷۲۹
تابلو خوانی و رفتار شناسی بازار
تابلو خوانی و رفتار شناسی بازار
۳۲۴
ساز و کار برندسازی و کارآفرینی
ساز و کار برندسازی و کارآفرینی
۱,۱۷۶
راهکارهایی برای قیمت مسکن
راهکارهایی برای قیمت مسکن
۵۳۹
صحبت هایی پیرامون قیمت مسکن
صحبت هایی پیرامون قیمت مسکن
۴۱۲
۱۵ تیر ۱۳۹۹
۱۵ تیر ۱۳۹۹
۳۸۸
۱۰ تیر ۱۳۹۹
۱۰ تیر ۱۳۹۹
۱,۶۵۳
گفتگو با یکی از مدیران برند تجاری لوازم التحریر
گفتگو با یکی از مدیران برند تجاری لوازم التحریر
۱,۴۶۴
بررسی پرداخت مالیات در ایران
بررسی پرداخت مالیات در ایران
۶۸۱
۸ تیر ۱۳۹۹
۸ تیر ۱۳۹۹
۱,۳۲۰
۳ تیر ۱۳۹۹
۳ تیر ۱۳۹۹
۱,۳۸۱
گفتگو با کارآفرین برند مواد غذایی
گفتگو با کارآفرین برند مواد غذایی
۲,۴۰۴
گفتگو در مورد صنعت پوشاک ایران
گفتگو در مورد صنعت پوشاک ایران
۹۶۸
۱ تیر ۱۳۹۹
۱ تیر ۱۳۹۹
۱,۳۹۲