۶ دی ۱۳۹۸

۱,۲۳۶

شبکه ۳
۶ دی ماه ۱۳۹۸
۲۳:۵۵
میز نقد : ۱۹۱۷
میز نقد : ۱۹۱۷
۲,۸۳۵
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
۱,۰۲۸
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۱,۶۴۶
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۴۱۶
۳ اسفند ۱۳۹۸
۳ اسفند ۱۳۹۸
۶۱۵
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
۵,۶۲۹
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
۲,۰۴۵
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۱۴۶
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۵۶۴
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
۵۴۲
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۷۸۵
مروری بر آثار مجید مجیدی
مروری بر آثار مجید مجیدی
۲,۰۳۹
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
۱,۵۰۱
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
۳,۷۴۵
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
۱,۱۲۶
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
۱,۱۲۹
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۴۳۶
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
۴۸۵
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۸۶۹
نشست خبری فیلم "آتابای"
نشست خبری فیلم "آتابای"
۱,۹۲۴
میز نقد : آتابای
میز نقد : آتابای
۲,۳۱۸
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
۱,۰۴۳
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۵۸۲
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲,۱۱۸
نشست خبری فیلم پدران
نشست خبری فیلم پدران
۹۱۰
گفتگو با عوامل فیلم پدران
گفتگو با عوامل فیلم پدران
۶۵۸
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۸۲۳
نشست خبری فیلم خروج
نشست خبری فیلم خروج
۲,۱۹۵
میز نقد : خروج
میز نقد : خروج
۳,۴۷۴
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "سور بز"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "سور بز"
۶۰۶