۲۳ آذر ۱۳۹۸

۴۶۲

شبکه ۲
۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۰۹
۳۰ دی  ۱۳۹۸
۳۰ دی ۱۳۹۸
۸۱
گفتگو با مینا طالبی و مادرش در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با مینا طالبی و مادرش در برنامه زنده باد زندگی
۶۸۵
گفتگو با دکتر عیسی کشاورز در مورد خودمدیریتی
گفتگو با دکتر عیسی کشاورز در مورد خودمدیریتی
۲۹۲
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲۹ دی ۱۳۹۸
۱۷۸
۲۸ دی ۱۳۹۸
۲۸ دی ۱۳۹۸
۳۶۷
گفتگو با خانواده نادری در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با خانواده نادری در برنامه زنده باد زندگی
۳۴۰
گفتگو با حیدر ارشدی در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با حیدر ارشدی در برنامه زنده باد زندگی
۱۲۵
۲۵ دی ۱۳۹۸
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۵۶
گفتگو با حمیدرضا زیدی نظری در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با حمیدرضا زیدی نظری در برنامه زنده باد زندگی
۱۰۲
گفتگو با علی زینی وند در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با علی زینی وند در برنامه زنده باد زندگی
۱۱۶
۲۴ دی ۱۳۹۸
۲۴ دی ۱۳۹۸
۱۷۳
گفتگو با خانواده چینیان پور در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با خانواده چینیان پور در برنامه زنده باد زندگی
۱۹۸
گفتگو با دکتر عیسی کشاورز در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با دکتر عیسی کشاورز در برنامه زنده باد زندگی
۱۱۰
۲۳ دی ۱۳۹۸
۲۳ دی ۱۳۹۸
۱۲۸
گفتگو با معلم فداکار نوید گل شکوه در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با معلم فداکار نوید گل شکوه در برنامه زنده باد زندگی
۴۲۹
گفتگو در خصوص سیره حضرت فاطمه (س) در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو در خصوص سیره حضرت فاطمه (س) در برنامه زنده باد زندگی
۲۰۱
۲۲ دی ۱۳۹۸
۲۲ دی ۱۳۹۸
۱۴۳
گفتگو با دکتر حمیده ترابی در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با دکتر حمیده ترابی در برنامه زنده باد زندگی
۴۰۱
۲۱ دی ۱۳۹۸
۲۱ دی ۱۳۹۸
۳۲۴
گفتگو با سیده مهتاب گراکویی در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با سیده مهتاب گراکویی در برنامه زنده باد زندگی
۲۴۷
گفتگو با دکتر حسن فدایی در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با دکتر حسن فدایی در برنامه زنده باد زندگی
۹۹
۱۸ دی ۱۳۹۸
۱۸ دی ۱۳۹۸
۶۶
۱۷ دی ۱۳۹۸
۱۷ دی ۱۳۹۸
۴۰۷
۱۵ دی ۱۳۹۸
۱۵ دی ۱۳۹۸
۲۶۹
۱۴ دی ۱۳۹۸
۱۴ دی ۱۳۹۸
۲۸۵
گفتگو با زوج پرستار در برنامه زنده باد زندگی
گفتگو با زوج پرستار در برنامه زنده باد زندگی
۳۱۵
گفتگو در خصوص ظرفیت بانوان در مدیریت بحران
گفتگو در خصوص ظرفیت بانوان در مدیریت بحران
۱۳۸
۱۱ دی ۱۳۹۸
۱۱ دی ۱۳۹۸
۱۳۷
اولین کسب و کار نوپا در زمینه نفت و گاز و پالایشگاه
اولین کسب و کار نوپا در زمینه نفت و گاز و پالایشگاه
۵۴۰
گفتگو در خصوص ایمن سازی خانواده در تکانه های اقتصادی
گفتگو در خصوص ایمن سازی خانواده در تکانه های اقتصادی
۲۸۵