سکته مغزی

۱۵۴

شبکه سلامت
۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸
۰۹:۲۱
ارائه خدمات درمانی استان گلستان
ارائه خدمات درمانی استان گلستان
۴
سمینار ارتقا سلامت مادر و کودک
سمینار ارتقا سلامت مادر و کودک
۲۱
اولین سمینار سرطان در جوانان
اولین سمینار سرطان در جوانان
۱۳
ارائه خدمات درمانی به بیماران در استان مازندران
ارائه خدمات درمانی به بیماران در استان مازندران
۵۷
همایش همگرایی علوم پزشکی
همایش همگرایی علوم پزشکی
۲۳
خدمات درمانی بیمارستان به بیماران قلبی
خدمات درمانی بیمارستان به بیماران قلبی
۴۶
دومین کنگره ملی خانواده
دومین کنگره ملی خانواده
۳۱
خدمات به بیماران دیالیزی
خدمات به بیماران دیالیزی
۴۵
نظارت بر بهداشت رستوران ها
نظارت بر بهداشت رستوران ها
۵۸
ارائه خدمات درمانی به بیمارستان استان گلستان
ارائه خدمات درمانی به بیمارستان استان گلستان
۶۶
خدمات مرکز بهداشت و درمان به روستائیان
خدمات مرکز بهداشت و درمان به روستائیان
۴۲
قدردانی از زحمات پرسنل اورژانس
قدردانی از زحمات پرسنل اورژانس
۱۸۱
اجرای طرح واکسیناسیون در استان خراسان شمالی
اجرای طرح واکسیناسیون در استان خراسان شمالی
۲۴
فعالیت اولین داروخانه رباتیک کشور
فعالیت اولین داروخانه رباتیک کشور
۴۲
ارائه خدمات درمانی گوارشی به کودکان
ارائه خدمات درمانی گوارشی به کودکان
۵۵
آشنایی با بیماری کبد چرب
آشنایی با بیماری کبد چرب
۱۴۵
آشنایی با دستگاه های شبیه سازی پرتو درمانی و تصویر برداری در علم پزشکی
آشنایی با دستگاه های شبیه سازی پرتو درمانی و تصویر برداری در علم پزشکی
۱۸
اهمیت پوشش مناسب در روز برفی
اهمیت پوشش مناسب در روز برفی
۷۳
نقش فضاهای شهری در سلامتی
نقش فضاهای شهری در سلامتی
۴۸
تجاری سازی ایده ها در مراکز رشد
تجاری سازی ایده ها در مراکز رشد
۵۳
لزوم تجهیز مراکز درمانی به همت خیرین
لزوم تجهیز مراکز درمانی به همت خیرین
۴۱
خدمت رسانی مراکز درمانی در جهت توسعه سلامت در کشور
خدمت رسانی مراکز درمانی در جهت توسعه سلامت در کشور
۵۴
ارائه خدمات دندانپزشکی
ارائه خدمات دندانپزشکی
۵۸
خودکفایی ایران در تولید پروبیوتیک
خودکفایی ایران در تولید پروبیوتیک
۷۸
اولین همایش فارماکو ژنومیک ایران
اولین همایش فارماکو ژنومیک ایران
۵۹
اقدامات درمانی برای کلینیک های تخصصی
اقدامات درمانی برای کلینیک های تخصصی
۵۴
نوزدهمین کنگره سالانه انجمن پوست ایران
نوزدهمین کنگره سالانه انجمن پوست ایران
۴۹
سمپوزیوم یک روزه نارسایی قلب
سمپوزیوم یک روزه نارسایی قلب
۱۸۸
اهدای عضو به بیماران
اهدای عضو به بیماران
۳۴
لزوم پوشیدن لباس مناسب
لزوم پوشیدن لباس مناسب
۴۸