حجت الاسلام رفیعی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸

۷۰۹

شبکه ۳
۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸
۰۶:۱۰
حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
۷۰۰
پذیرش ولایت و سه شرط مهم ولایت - حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
پذیرش ولایت و سه شرط مهم ولایت - حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۷۰
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران ، ۲۷ دی ۱۳۹۸ بخش ۲
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران ، ۲۷ دی ۱۳۹۸ بخش ۲
۶۰۰
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران - ۲۷ دی ۱۳۹۸
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران - ۲۷ دی ۱۳۹۸
۷۹۴
اهمیت ذکر صلوات
اهمیت ذکر صلوات
۸۹۴
صبر و استقامت در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها - حجت الاسلام دکتر رفیعی
صبر و استقامت در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها - حجت الاسلام دکتر رفیعی
۶۹۳
حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی
حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی
۸۵۸
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگار
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگار
۵۰۴
خجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی - ۱۵ دی ۱۳۹۸
خجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی - ۱۵ دی ۱۳۹۸
۱,۳۱۱
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
۵۲۷
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی
۵۶۳
پذیرش ولایت و سه شرط مهم ولایت - مشهد مقدس
پذیرش ولایت و سه شرط مهم ولایت - مشهد مقدس
۴۱۶
حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۶۱
حجت الاسلام حسینی قمی - ۲۹ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام حسینی قمی - ۲۹ آذر ۱۳۹۸
۴۸۶
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
۴۶۵
حجت الاسلام حسینی قمی - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام حسینی قمی - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۶۰۳
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
۹۴۸
حجت الاسلام ماندگاری -۱۶ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام ماندگاری -۱۶ آذر ۱۳۹۸
۶۴۲
حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی
حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی
۹۱۹
حجت الاسلام رفیعی - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام رفیعی - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
۸۹۰
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری
۶۵۰
حجت الاسلام ماندگاری - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام ماندگاری - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
۴۳۴
حجت الاسلام ماندگاری - ۱۰ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام ماندگاری - ۱۰ آذر ۱۳۹۸
۵۵۵
حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی
حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی
۶۶۰
حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی - ۷ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی - ۷ آذر ۱۳۹۸
۱,۴۷۴
حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی
حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی
۷۱۱
حجت الاسلام میثم علی پناه - ۳ آذر ۹۸
حجت الاسلام میثم علی پناه - ۳ آذر ۹۸
۷۷۱
حجت الاسلام رفیعی - ۲ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام رفیعی - ۲ آذر ۱۳۹۸
۱,۲۹۵
سخنرانی رهبری
سخنرانی رهبری
۲,۳۰۹