تور جهانی پلاتینیوم آلمان

۳۱۸

شبکه ورزش
۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸
۰۴:۳۴
تور جهانی دونفره جایزه بزرگ چین
تور جهانی دونفره جایزه بزرگ چین
۲۳۴
چین - چین تایپه ، یک چهارم نهایی جایزه بزرگ چین
چین - چین تایپه ، یک چهارم نهایی جایزه بزرگ چین
۱۲۱
دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۱۹ ژاپن -چین - کره جنوبی
دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۱۹ ژاپن -چین - کره جنوبی
۱۷۴
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
۲۲۵
دیدار نهایی جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ( چین - کره جنوبی )
دیدار نهایی جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ( چین - کره جنوبی )
۱۷۷
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، کالدرانو - ژندونگ
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، کالدرانو - ژندونگ
۱۸۵
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لیانگ - ما لونگ
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لیانگ - ما لونگ
۱۴۱
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹
۴۷۳
نیمه نهایی جایزه بزرگ چین ، ما لونگ - ژو ژین
نیمه نهایی جایزه بزرگ چین ، ما لونگ - ژو ژین
۳۵۳
تور جهانی جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
تور جهانی جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
۲۱۶
مرحله یک شانزدهم جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لین - اوتچاروف
مرحله یک شانزدهم جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لین - اوتچاروف
۱۹۶
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
۳۴۳
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، ما لونگ - یونگسیک
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، ما لونگ - یونگسیک
۵۱۳
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - چین تایپه
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - چین تایپه
۲۵۶
دیدار نهایی تنیس روی میز چین - ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس روی میز چین - ۲۰۱۹
۵۶۸
مسابقات انتخابی تیم ملی
مسابقات انتخابی تیم ملی
۱,۰۴۳
رقابت های تور جهانی الماس سنگاپور ۲۰۱۹
رقابت های تور جهانی الماس سنگاپور ۲۰۱۹
۲۹۵
مرحله دوم لیگ برتر - مجموعه ورزشی انقلاب
مرحله دوم لیگ برتر - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۸۰۱
ديدار نيمه نهايی تور جهانی تنيس روی ميز اتريش - ۲۰۱۹
ديدار نيمه نهايی تور جهانی تنيس روی ميز اتريش - ۲۰۱۹
۴۸۱
دیدار پایانی جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - کره جنوبی
دیدار پایانی جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - کره جنوبی
۳۳۳
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - ژاپن
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - ژاپن
۳۳۷
جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، نیجریه - چین تایپه
جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، نیجریه - چین تایپه
۳۳۷
دیدار پایانی تور جهانی آلمان ۲۰۱۹ ، چین - آلمان
دیدار پایانی تور جهانی آلمان ۲۰۱۹ ، چین - آلمان
۷۱۸
دیدار پایانی مسابقات آلمان ۲۰۱۹ ، ژو ژین - فان ژندونگ
دیدار پایانی مسابقات آلمان ۲۰۱۹ ، ژو ژین - فان ژندونگ
۶۷۵
دور دوم تور ایرانی
دور دوم تور ایرانی
۸۹۴
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
۳۳۵
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
۳۴۰
تور جهانی تنیس روی میز آلمان ۲۰۱۹ ، تیمو بول - فان ژندونگ
تور جهانی تنیس روی میز آلمان ۲۰۱۹ ، تیمو بول - فان ژندونگ
۶۸۹
تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹
تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹
۵۱۶