۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)


شبکه اصفهان
22 آذر ماه 1398
16:21
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (سپاهان - تراکتورسازی)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (سپاهان - تراکتورسازی)
973
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهر خودرو )
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهر خودرو )
581
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (ذوب آهن - ماشین سازی)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (ذوب آهن - ماشین سازی)
748
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (آلومینیوم - سپاهان)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (آلومینیوم - سپاهان)
1,789
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - ذوب آهن)
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - ذوب آهن)
426
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (سپاهان - استقلال)
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (سپاهان - استقلال)
715
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - سپاهان)
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - سپاهان)
240
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نساجی)
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نساجی)
534
۶ بهمن ۱۳۹۹ ( صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان )
۶ بهمن ۱۳۹۹ ( صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان )
1,132
۱ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان)
۱ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان)
712
۲۶ دی ۱۳۹۹ (سپاهان - پیکان)
۲۶ دی ۱۳۹۹ (سپاهان - پیکان)
2,371
۲۱ دی ۱۳۹۹ ( سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان )
۲۱ دی ۱۳۹۹ ( سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان )
644
۱۶ دی ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - تراکتور سازی )
۱۶ دی ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - تراکتور سازی )
637
۹ دی ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان )
۹ دی ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان )
1,163
۴ دی ۱۳۹۹ (ذوب آهن اصفهان - گل گهر سیرجان)
۴ دی ۱۳۹۹ (ذوب آهن اصفهان - گل گهر سیرجان)
252
۲ دی ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - سپاهان)
۲ دی ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - سپاهان)
606
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - استقلال )
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - استقلال )
228
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ( سپاهان - نساجی )
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ( سپاهان - نساجی )
946
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهرخودرو )
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهرخودرو )
416
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
707
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
830
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
518
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
564
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
450
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
1,009
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
455
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
452
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
387
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
441
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
619