کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی

۶۷

شبکه آموزش
۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۲۲
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۱۴
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
۱۴
علی شیرازی-خوشنویس
علی شیرازی-خوشنویس
۱۲
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
۲۳
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
۱۹
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
۳۷
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
۳۶
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
۱۸
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
۲۷
عبدالله آذری - جواهرساز
عبدالله آذری - جواهرساز
۷
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
۴۸
عارف بلالی - دانشجو
عارف بلالی - دانشجو
۱۳
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
۱۵
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۲۸
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۵۵
علیرضا صالحیان
علیرضا صالحیان
۱۲
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۵۷
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
۳۷
هادی حسینی مقدم-معلم
هادی حسینی مقدم-معلم
۴۸
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۳۴
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۵۱
عبدالله آذری-جواهر ساز
عبدالله آذری-جواهر ساز
۵۱
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۷۸
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۶۴
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
۷۷
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۱۳۰
عارف بلالی-دانشجو
عارف بلالی-دانشجو
۱۱۹
امیر عبدالعالی-رزمنده
امیر عبدالعالی-رزمنده
۹۷
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۸۸