قسمت ۹

7,622

شبکه ۳
16 آذر ماه 1398
22:15
جانور شناسی که همه حیوون هارو میشناسه!
جانور شناسی که همه حیوون هارو میشناسه!
1,094
هنرنمایی ژیمناستیک کاران کوچک
هنرنمایی ژیمناستیک کاران کوچک
2,582
چالش تخم مرغی !
چالش تخم مرغی !
۸۰۱
وسط برنامه ۱۸۰ زد!
وسط برنامه ۱۸۰ زد!
۶۸۰
قسمت ۵۶
قسمت ۵۶
۴۵۵
نابغه ناشناخته نجوم ایران!
نابغه ناشناخته نجوم ایران!
1,461
بازجویی که به هیچکس رحم نکرد !
بازجویی که به هیچکس رحم نکرد !
۹۴۶
کرم بود یا عدسی ؟!
کرم بود یا عدسی ؟!
2,053
کارت ماشین یادش رفت جریمش کرد !
کارت ماشین یادش رفت جریمش کرد !
۵۷۹
قسمت ۵۵
قسمت ۵۵
۵۵۸
پسرک همه چی دون !
پسرک همه چی دون !
12,896
خط قرمز بازیگرا !
خط قرمز بازیگرا !
2,341
مسابقه پرتاب توپ با دخترک بسکتبالیست
مسابقه پرتاب توپ با دخترک بسکتبالیست
2,035
این دختر بسکتبالیسته یا شاعر؟!
این دختر بسکتبالیسته یا شاعر؟!
1,620
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
۹۳۳
پسرک هنرمند حرفه نقاشی رو تموم کرد !!
پسرک هنرمند حرفه نقاشی رو تموم کرد !!
4,532
پسری که کاریکاتور نادر سلیمانی رو کشید !
پسری که کاریکاتور نادر سلیمانی رو کشید !
3,485
وسط توضیح دادن پرسپکتیو برنامه عوض شد !!
وسط توضیح دادن پرسپکتیو برنامه عوض شد !!
2,302
هیچکس نمیدونه مغز این دختر چطوری کار میکنه ؟!
هیچکس نمیدونه مغز این دختر چطوری کار میکنه ؟!
2,273
دخترک نابغه ای که همه را به سرگیجه انداخت !
دخترک نابغه ای که همه را به سرگیجه انداخت !
22,131
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
1,509
لذت می برید از خواندن اعجوبه صدا !
لذت می برید از خواندن اعجوبه صدا !
13,707
آواز خوندن روی تاب ؟!
آواز خوندن روی تاب ؟!
4,675
مگه داریم بهتر از صدای این پسر ؟!
مگه داریم بهتر از صدای این پسر ؟!
3,909
دیگه مزه ای نبود این اعجوبه ها نتونن تشخیص بدن!!
دیگه مزه ای نبود این اعجوبه ها نتونن تشخیص بدن!!
8,012
وقتی مزه ها یادت میره !
وقتی مزه ها یادت میره !
2,301
قسمت ۵۲
قسمت ۵۲
1,132
یه اجرای دوبله باحال !
یه اجرای دوبله باحال !
3,571
چرا توی این اوضاع کرونا ماسک نزدی ؟!
چرا توی این اوضاع کرونا ماسک نزدی ؟!
1,437
راکت زدن با قاشق توی دهن ؟!
راکت زدن با قاشق توی دهن ؟!
1,537