گل دوم مونشن گلادباخ به بایرن مونیخ (دبل بنسباینی - پنالتی)

3,861