گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)

1,610

گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
2,712
گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)
گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)
3,712
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
6,858
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
۷۲۶
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
1,874
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
۸۶۶
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
2,446
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
1,073
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
۶۹۳
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
2,691
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
1,448
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
1,266
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
2,652
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
2,537
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
1,063
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
2,670
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
3,046
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
3,909
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
2,763
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
3,584
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
1,895
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
3,745
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
4,122
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
2,403
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
1,047
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
۹۷۳
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
1,561
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
1,382
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
2,025