گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)

3,038

گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
2,710
گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)
گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)
3,710
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
6,854
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
۷۲۳
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
1,871
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
۸۶۳
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
2,443
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
1,062
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
۶۸۹
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
2,688
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
1,446
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
1,264
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
2,648
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
2,535
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
1,057
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
2,666
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
1,605
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
3,901
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
2,758
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
3,581
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
1,878
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
3,741
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
4,118
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
2,395
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
1,043
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
۹۶۸
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
1,550
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
1,373
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
2,015