متولی عبدالعال

۲۱۶

شبکه قرآن
۸ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۹:۳۲
حامد شاکرنژاد-۲۰ آذر ۱۳۹۸
حامد شاکرنژاد-۲۰ آذر ۱۳۹۸
۲۳
جواد فروغی
جواد فروغی
۳۹
احمد عامر
احمد عامر
۴۹
مسعود سیاح گرجی - آیات ۱۸ تا ۲۴ سوره حشر
مسعود سیاح گرجی - آیات ۱۸ تا ۲۴ سوره حشر
۷۸
گروه محمد رسول الله(ص)
گروه محمد رسول الله(ص)
۴۶
رحیم خاکی - آیات ۱ تا ۳۰ سوره ذاریات
رحیم خاکی - آیات ۱ تا ۳۰ سوره ذاریات
۵۶
سعید پرویزی - آیات ۱ تا ۵ سوره تحریم
سعید پرویزی - آیات ۱ تا ۵ سوره تحریم
۴۵
احمد احمد نعینع - آیات ۷۷ تا ۹۳ سوره نساء
احمد احمد نعینع - آیات ۷۷ تا ۹۳ سوره نساء
۳۰
عبدالمنعم طوخی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
عبدالمنعم طوخی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۱۳۲
جهانبخش فرجی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
جهانبخش فرجی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۵۳
مصطفی اسماعیل - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مصطفی اسماعیل - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۱۲۹
عبدالباسط
عبدالباسط
۱۸۳
محمد موحدیان عطار
محمد موحدیان عطار
۱۰۳
یوسف البهتیمی
یوسف البهتیمی
۹۴
مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل
۸۵
وحید نظریان - آیات ۷۷ تا ۸۷ سوره اسراء
وحید نظریان - آیات ۷۷ تا ۸۷ سوره اسراء
۹۷
حسین کرمی - سوره نصر
حسین کرمی - سوره نصر
۱۱۶
محمود علی البنا - آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور
محمود علی البنا - آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور
۹۸
کریم منصوری - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
کریم منصوری - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۹۳
گروه محمد رسول الله - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
گروه محمد رسول الله - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۹۲
محمد حسین سعیدیان - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
محمد حسین سعیدیان - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۵۲
حسین رستمی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حسین رستمی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۵۲
عبدالفتاح شعشاعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
عبدالفتاح شعشاعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۸۰
انور شحات محمد انور
انور شحات محمد انور
۲۰۹
محمد احمد بسیونی
محمد احمد بسیونی
۱۳۶
احمد ابولقاسمی - آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره بقره
احمد ابولقاسمی - آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره بقره
۹۲
مهدی غلام نژاد - آیات ۹۵ تا ۱۰۱ سوره نساء
مهدی غلام نژاد - آیات ۹۵ تا ۱۰۱ سوره نساء
۱۲۳
آیات ۱ تا ۶۸ سوره شعراء
آیات ۱ تا ۶۸ سوره شعراء
۹۹
سوره بلد جزء ۳۰ - عبدالباسط
سوره بلد جزء ۳۰ - عبدالباسط
۱۲۴
سید جواد حسینی - ۱۶ آذر ۱۳۹۸
سید جواد حسینی - ۱۶ آذر ۱۳۹۸
۲۰۲