بسیج در علوم انسانی - قسمت ۱

۲۱۹

شبکه ۴
۸ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۰۲
معنای درست بودن در تعریف انسان ۲
معنای درست بودن در تعریف انسان ۲
۳۴۱
نشست پیامبری ، خاتمیت و وحدت
نشست پیامبری ، خاتمیت و وحدت
۲۲۸
نشست پیامبری ، خاتمیت و وحدت
نشست پیامبری ، خاتمیت و وحدت
۱۴۷
ادامه نهضت یا جنگ قدرت
ادامه نهضت یا جنگ قدرت
۲۸۳
نشست "حکومت ، هدف یا وسیله ؟"
نشست "حکومت ، هدف یا وسیله ؟"
۱۹۱
نشست" معجزه خون،کرامت اشک "
نشست" معجزه خون،کرامت اشک "
۳۶۹
معنای درست بودن در تعریف انسان
معنای درست بودن در تعریف انسان
۵۷۱
انقلاب اسلامی و امکان ظهور دینی
انقلاب اسلامی و امکان ظهور دینی
۷۴۲
نشست"جنگ شیطاتی،جنگ رحمانی"استاد رحیم پور ازغدی -۲۹ شهریور ۱۳۹۸
نشست"جنگ شیطاتی،جنگ رحمانی"استاد رحیم پور ازغدی -۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۶۵۱
جشنواره سینمای عنار-نشست"سینمای اسلامی و جبر ابزار،تاریخ و تکنولوژی؟ "
جشنواره سینمای عنار-نشست"سینمای اسلامی و جبر ابزار،تاریخ و تکنولوژی؟ "
۴۹۲
زن مسلمان در دو ساحت سیاست و خانواده
زن مسلمان در دو ساحت سیاست و خانواده
۴۸۳
روز بزرگداشت رازی -رحیم پور ازغدی
روز بزرگداشت رازی -رحیم پور ازغدی
۸۳۸
به مناسبت میلاد امام موسی کاظم علیه السلام-مشهد ۱۳۹۷
به مناسبت میلاد امام موسی کاظم علیه السلام-مشهد ۱۳۹۷
۴۳۹
به مناسبت عید غدیر"عید ولایت"- جمعی از مدیران استان مازندران ۱۳۹۰
به مناسبت عید غدیر"عید ولایت"- جمعی از مدیران استان مازندران ۱۳۹۰
۶۱۰
امام محمدباقر علیه السلام و ققنوس"آگاهی"که از خاکستر برخاست
امام محمدباقر علیه السلام و ققنوس"آگاهی"که از خاکستر برخاست
۴۱۳
نشست علم،از چشم انداز درست-اعضای هیآت علمی دانشگاهها-۱۳۹۰
نشست علم،از چشم انداز درست-اعضای هیآت علمی دانشگاهها-۱۳۹۰
۴۲۶
نشست علوم انسانی اسلامی قربانی سیاست
نشست علوم انسانی اسلامی قربانی سیاست
۵۴۲
نشست سنت شیعی"احتجاج" گفتگوی حق طلبانه
نشست سنت شیعی"احتجاج" گفتگوی حق طلبانه
۶۳۹
استاد رحیم پور ازغدی- نسبت گفتگو با تولید علم
استاد رحیم پور ازغدی- نسبت گفتگو با تولید علم
۸۰۵