پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و بوندس لیگا آلمان - شنبه ۹ آذر

۳,۳۴۰

پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگا اسپانیا و سری آ ایتالیا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگا اسپانیا و سری آ ایتالیا
۱,۴۲۰
پخش مسابقات بوندس لیگا آلمان ، لیگ یک فرانسه ، لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا
پخش مسابقات بوندس لیگا آلمان ، لیگ یک فرانسه ، لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا
۳,۸۵۰
پخش مسابقات سری آ ایتالیا و لیگ برتر انگلیس
پخش مسابقات سری آ ایتالیا و لیگ برتر انگلیس
۱,۹۵۹
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا
۳,۸۵۰
لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و سری آ ایتالیا ، شنبه ‌۲ آذر
لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و سری آ ایتالیا ، شنبه ‌۲ آذر
۲,۲۶۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
۲,۹۴۷
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان و لیگا اسپانیا - شنبه ۱۸ آبان
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان و لیگا اسپانیا - شنبه ۱۸ آبان
۵,۳۷۲
پخش مسابقات لیگ قهرمانان اروپا ، سه شنبه ۱۴ آبان و چهار شنبه ۱۵ آبان
پخش مسابقات لیگ قهرمانان اروپا ، سه شنبه ۱۴ آبان و چهار شنبه ۱۵ آبان
۳,۷۷۲
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و لیگا اسپانیا ، شنبه ۱۱ آبان
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و لیگا اسپانیا ، شنبه ۱۱ آبان
۲,۸۹۳
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و جام اتحادیه انگلیس
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و جام اتحادیه انگلیس
۲,۷۰۱
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، بوندس لیگا آلمان ، لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، بوندس لیگا آلمان ، لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
۴,۶۷۲
پخش مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۲۰ ، دوستانه ملی و لیگ یک فرانسه
پخش مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۲۰ ، دوستانه ملی و لیگ یک فرانسه
۵,۱۸۳
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس، لیگا اسپانیا، لیگ یک فرانسه، سری آ ایتالیا، دوستانه بین المللی و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس، لیگا اسپانیا، لیگ یک فرانسه، سری آ ایتالیا، دوستانه بین المللی و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
۴,۳۹۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
۴,۴۵۴
پخش مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ، اوراوا ردز - گوانگژو ، چهارشنبه ۱۰ مهر از شبکه ورزش
پخش مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ، اوراوا ردز - گوانگژو ، چهارشنبه ۱۰ مهر از شبکه ورزش
۲,۸۰۶
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و لیگ یک فرانسه
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و لیگ یک فرانسه
۲,۱۷۶
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا ، لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا ، لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا
۴,۸۰۲
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا و مقدماتی جام ملت های اروپا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا و مقدماتی جام ملت های اروپا
۳,۸۵۹
لیگ برتر انگلیس ، لیگ یک فرانسه و مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا
لیگ برتر انگلیس ، لیگ یک فرانسه و مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا
۱,۸۹۰
لیگ قهرمانان آسیا ، الاتحاد و ذوب آهن دوشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
لیگ قهرمانان آسیا ، الاتحاد و ذوب آهن دوشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۴,۷۱۵
جام بین المللی قهرمانان
جام بین المللی قهرمانان
۷,۰۵۸
رده بندی و فینال جام ملت های آفریقا
رده بندی و فینال جام ملت های آفریقا
۳,۱۴۹