کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور

۷۱

شبکه آموزش
۸ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۹
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۲۲
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
۴۱
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
۳۲
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۷۷
عارف بلالی-دانشجو
عارف بلالی-دانشجو
۶۷
امیر عبدالعالی-رزمنده
امیر عبدالعالی-رزمنده
۶۶
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۵۸
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
۱۱۶
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
۱۰۲
رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست
رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست
۱۱۰
محسن میرزایی-کفاش
محسن میرزایی-کفاش
۹۰
بهزاد واحد-قطعه ساز
بهزاد واحد-قطعه ساز
۱۲۳
آرش صادقیان-کارگردان تئاتر بیمارستانی
آرش صادقیان-کارگردان تئاتر بیمارستانی
۷۰
کوروش باقر زاده-دانشجو
کوروش باقر زاده-دانشجو
۱۲۳
علیرضا صالحیان-دانشجوی مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مهندسی مکانیک
۹۵
علی شیرازی-حوشنویس
علی شیرازی-حوشنویس
۱۰۳
عارف بلالی- دانشجو
عارف بلالی- دانشجو
۱۰۹
احمد چلداوی - استاد دانشگاه
احمد چلداوی - استاد دانشگاه
۱۶۷
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۲۰۵
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
۱۹۰
رضا فولادی وندا-مربی وزنه برداری
رضا فولادی وندا-مربی وزنه برداری
۱۴۲
بهزاد واحد-قطعه ساز
بهزاد واحد-قطعه ساز
۸۳
محمد رضا حسین پور-دانشجو
محمد رضا حسین پور-دانشجو
۱۶۷
زهرا لطفعلی زاده-دانشجو
زهرا لطفعلی زاده-دانشجو
۱۹۶
رامین نور همت-بازاری
رامین نور همت-بازاری
۱۵۰
امیر حسین میر هاشمی-استاد دانشکده دندانپزشکی
امیر حسین میر هاشمی-استاد دانشکده دندانپزشکی
۲۱۲
مجتبی کمالی اردکانی-دانشجو
مجتبی کمالی اردکانی-دانشجو
۱۸۷
عبدالله آذری - جواهرساز
عبدالله آذری - جواهرساز
۱۶۵
محسن میرزایی - کفاش
محسن میرزایی - کفاش
۱۹۰