دعای کميل در عرشه ناوشکن سهند نيروی دريايی

۴۳۷

شبکه ۳
۸ آذر ماه ۱۳۹۸
۰۱:۵۳
زیارت رسول اکرم - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
زیارت رسول اکرم - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۱۶۹
دعای کمیل - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۲۱۱
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا - ۱۷ آذر ۱۳۹۸
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا - ۱۷ آذر ۱۳۹۸
۱۹۹
فرازی از دعای کمیل - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
فرازی از دعای کمیل - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
۲۰۸
زیارت امام حسن عسگری - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
زیارت امام حسن عسگری - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
۲۳۴
زیارت امام حسن (ع) و امام حسین(ع)
زیارت امام حسن (ع) و امام حسین(ع)
۱۳۷
دعای کمیل - ۱ آذر ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۱ آذر ۱۳۹۸
۴۳۳
زیارت امام حسن عسکری - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
زیارت امام حسن عسکری - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
۴۱۶
زیارت امام حسن و امام حسین - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
زیارت امام حسن و امام حسین - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۲۷۶
زیارت حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
زیارت حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
۴۰۶
زیارت آل یاسین - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
زیارت آل یاسین - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۴۱۹
دعای کمیل - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۵۰۰
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا  - روز یکشنبه
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا - روز یکشنبه
۳۶۲
فرازی از دعای پرفیض کمیل - ۹ آبان ۱۳۹۸
فرازی از دعای پرفیض کمیل - ۹ آبان ۱۳۹۸
۲۵۰
دعای عهد - ۸ آبان ۱۳۹۸
دعای عهد - ۸ آبان ۱۳۹۸
۲۷۶
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
۱۷۳
زيارت امام حسن(ع) و امام حسين(ع) - ۶ آبان ۱۳۹۸
زيارت امام حسن(ع) و امام حسين(ع) - ۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶۷
زیارت حضرت رسول صلی الله علیه - ۵ آبان ۱۳۹۸
زیارت حضرت رسول صلی الله علیه - ۵ آبان ۱۳۹۸
۵۸۰
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
۳۷۲
زیارت وارث - ۴ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۴ آبان ۱۳۹۸
۳۴۰
زیارت وارث
زیارت وارث
۶۸۴
دعای کمیل
دعای کمیل
۵۸۳
زیارت وارث-۱ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث-۱ آبان ۱۳۹۸
۵۹۴
زیارت وارث-۲۸ مهر ۱۳۹۸
زیارت وارث-۲۸ مهر ۱۳۹۸
۷۳۷
زیارت وارث - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۶۷۵
زیارت وارث-۲۲ مهر ۱۳۹۸
زیارت وارث-۲۲ مهر ۱۳۹۸
۱,۱۵۱
دعای کمیل - حاج سید مهدی میرداماد - ‌۱۹ مهر ۱۳۹۸
دعای کمیل - حاج سید مهدی میرداماد - ‌۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۳۸
زیارت وارث - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۷۴
دعای کمیل - ۱۲ مهر ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۱۲ مهر ۱۳۹۸
۱,۷۵۱