گل پنجم بارسلونا به مایورکا (هتریک لیونل مسی)
گل پنجم بارسلونا به مایورکا (هتریک لیونل مسی)
۰
گل دوم مایورکا به بارسلونا (دبل بودیمیر)
گل دوم مایورکا به بارسلونا (دبل بودیمیر)
۰
گل چهارم بارسلونا به مایورکا (لوئیس سوارز)
گل چهارم بارسلونا به مایورکا (لوئیس سوارز)
۷۵۷
گل سوم بارسلونا به مایورکا (دبل لیونل مسی)
گل سوم بارسلونا به مایورکا (دبل لیونل مسی)
۷۳۸
گل اول مایورکا به بارسلونا (بودیمیر)
گل اول مایورکا به بارسلونا (بودیمیر)
۳۰۶
گل دوم بارسلونا به مایورکا (لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به مایورکا (لیونل مسی)
۵۵۲
گل اول بارسلونا به مایورکا (آنتوان گریزمان)
گل اول بارسلونا به مایورکا (آنتوان گریزمان)
۲,۷۷۳
گل سوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (مائورو ایکاردی)
گل سوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (مائورو ایکاردی)
۵,۱۷۷
گل دوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (کیلیان ام باپه)
گل دوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (کیلیان ام باپه)
۳,۷۷۳
گل اول پاری سن ژرمن به مون پلیه (نیمار)
گل اول پاری سن ژرمن به مون پلیه (نیمار)
۳,۵۶۸
گل مون پلیه به پاری سن ژرمن (لئاندرو پاردس - گل بخودی)
گل مون پلیه به پاری سن ژرمن (لئاندرو پاردس - گل بخودی)
۲,۹۶۰
گل دوم مونشن گلادباخ به بایرن مونیخ (دبل بنسباینی - پنالتی)
گل دوم مونشن گلادباخ به بایرن مونیخ (دبل بنسباینی - پنالتی)
۲,۸۴۳
گل اول مونشن گلادباخ به بایرن مونیخ (بنسباینی)
گل اول مونشن گلادباخ به بایرن مونیخ (بنسباینی)
۲,۱۹۵
گل بایرن مونیخ به مونشن گلادباخ (ایوان پریشیچ)
گل بایرن مونیخ به مونشن گلادباخ (ایوان پریشیچ)
۲,۵۲۷
گل دوم براگا به ریوآوه ( ریکاردو هورتا )
گل دوم براگا به ریوآوه ( ریکاردو هورتا )
۳,۱۱۱
گل اول براگا به ریوآوه ( پاولینهو )
گل اول براگا به ریوآوه ( پاولینهو )
۲,۲۶۷
گل دوم استون ویلا به منچستریونایتد (مینگز)
گل دوم استون ویلا به منچستریونایتد (مینگز)
۴,۴۳۶
گل دوم منچستریوناید به استون ویلا (ویکتور لیندلوف)
گل دوم منچستریوناید به استون ویلا (ویکتور لیندلوف)
۳,۴۵۶
گل اول منچستریوناید به استون ویلا (تام هیتون - گل بخودی)
گل اول منچستریوناید به استون ویلا (تام هیتون - گل بخودی)
۲,۵۱۴
گل اول استون ویلا به منچستریونایتد (جک گرالیش)
گل اول استون ویلا به منچستریونایتد (جک گرالیش)
۲,۹۱۱
گل دوم یوونتوس به ساسولو (رونالدو - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به ساسولو (رونالدو - پنالتی)
۱۰,۲۶۹
گل دوم ساسولو به یوونتوس (کاپوتو)
گل دوم ساسولو به یوونتوس (کاپوتو)
۴,۷۹۶
گل اول یوونتوس به ساسولو (لئوناردو بنوچی)
گل اول یوونتوس به ساسولو (لئوناردو بنوچی)
۴,۱۹۰
گل دوم بایرلورکوزن به بایرن مونیخ (بایلی )
گل دوم بایرلورکوزن به بایرن مونیخ (بایلی )
۴,۲۵۵
گل بایرن مونیخ به بایرلورکوزن ( توماس مولر )
گل بایرن مونیخ به بایرلورکوزن ( توماس مولر )
۳,۳۶۰
گل اول بایرلورکوزن به بایرن مونیخ ( بایلی)
گل اول بایرلورکوزن به بایرن مونیخ ( بایلی)
۲,۸۴۵
گل اول هرتابرلین به دورتموند ( ولادیمیر داریدا )
گل اول هرتابرلین به دورتموند ( ولادیمیر داریدا )
۲,۴۴۳
گل دوم دورتموند به هرتابرلین ( تورگان هازارد )
گل دوم دورتموند به هرتابرلین ( تورگان هازارد )
۲,۴۰۲
گل اول دورتموند به هرتابرلین ( سانچو )
گل اول دورتموند به هرتابرلین ( سانچو )
۱,۴۸۱
گل دوم رئال مادرید به آلاوس ( کارواخال )
گل دوم رئال مادرید به آلاوس ( کارواخال )
۶,۰۵۱