گل ماشین سازی به سایپا (احمدرضا زنده روح - پنالتی)

۸,۹۵۴

گل دوم نفت مسجد سلیمان به سایپا (فرزاد حاتمی)
گل دوم نفت مسجد سلیمان به سایپا (فرزاد حاتمی)
۱,۳۷۰
گل اول نفت مسجد سلیمان به سایپا (عماد میرجوان)
گل اول نفت مسجد سلیمان به سایپا (عماد میرجوان)
۱,۸۳۷
گل سایپا به نفت مسجد سلیمان (رضا جعفری)
گل سایپا به نفت مسجد سلیمان (رضا جعفری)
۱,۷۴۶
گل دوم ذوب آهن به نساجی (امیرارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به نساجی (امیرارسلان مطهری)
۱,۷۹۷
گل اول ذوب آهن به نساجی (محمدرضا خلعتبری)
گل اول ذوب آهن به نساجی (محمدرضا خلعتبری)
۱,۷۳۳
پنالتی از دست رفته نساجی مقابل ذوب آهن (محمد عباس زاده)
پنالتی از دست رفته نساجی مقابل ذوب آهن (محمد عباس زاده)
۲,۲۱۵
گل شهرخودرو به سپاهان (یونس شاکری)
گل شهرخودرو به سپاهان (یونس شاکری)
۱۴,۰۳۴
گل سپاهان به شهرخودرو (گیورگی گولسیانی)
گل سپاهان به شهرخودرو (گیورگی گولسیانی)
۱۷,۸۰۵
گل دوم سپاهان به نساجی (محمدرضا مهدی زاده)
گل دوم سپاهان به نساجی (محمدرضا مهدی زاده)
۸,۳۷۱
گل دوم نساجی به سپاهان (مجتبی ممشلی)
گل دوم نساجی به سپاهان (مجتبی ممشلی)
۵,۰۷۵
گل اول نساجی به سپاهان (محمد عباس زاده)
گل اول نساجی به سپاهان (محمد عباس زاده)
۶,۷۰۶
گل اول سپاهان به نساجی (امید نورافکن)
گل اول سپاهان به نساجی (امید نورافکن)
۱۳,۵۲۷
ضربات پنالتی (نود ارومیه - تراکتور)
ضربات پنالتی (نود ارومیه - تراکتور)
۱۳,۶۳۰
گل نود ارومیه به تراکتور (سیروس صادقیان)
گل نود ارومیه به تراکتور (سیروس صادقیان)
۷,۲۸۵
گل تراکتور به نود ارومیه (مسعود شجاعی)
گل تراکتور به نود ارومیه (مسعود شجاعی)
۷,۵۵۸
گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
۷,۴۴۸
گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)
گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)
۱۲,۵۱۹
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
۱۱,۱۸۴
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
۴,۲۲۰
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
۲,۶۳۶
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
۵,۹۲۹
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
۳,۱۶۸
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
۹,۲۵۷
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
۶,۸۵۵
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۵,۵۳۰
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۴,۷۶۳
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
۵,۵۱۲
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
۲۲,۴۸۱
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
۱۶,۳۰۸